Till innehåll

Lärarhandledning till Vittnesmål med klassrumsövningar

Det här undervisningsmaterialet riktar sig framförallt till SO-lärare för årskurs 9 samt till gymnasielärare i historia. Det går även att jobba ämnesövergripande med flera av övningarna, förslagsvis i ett samarbete med undervisningen i samhällskunskap, svenska och religion. Här hittar du som lärare tips på hur du kan arbeta med materialet tillsammans med dina elever.

Materialets upplägg

Vittnesmålen är fördelade på fem olika teman:

Varje tema innehåller en introduktion till ämnet samt anvisningar för de tillhörande filmklippen. I filmklippen berättar olika personer om sina upplevelser under bland annat nazistregimens styre och de kommunistiska regimernas styre i Sovjet och Kina. Under varje tema finns även förslag på ett par övningar som kan utföras i klassrummet.

Genom att eleverna gemensamt får ta del av filmklippen innehållande personliga vittnesmål skapas en utgångspunkt för reflektion och diskussion. Eleverna får uttrycka sina tankar och åsikter kring temat i form av gruppdiskussioner, estetisk gestaltning och skrivövningar. Vilken typ av övning det rör sig om framgår av titeln men lärarna har naturligtvis friheten att utföra övningarna på det sätt som passar bäst för dem och deras klass.

Det går bra att endast titta på vittnesmålen, utan att göra någon specifik övning, och i stället ha en öppen reflektion kring de personliga berättelserna. Det går även bra att göra en del av övningarna utan att titta på filmklippen, dock med risk för att det historiska perspektivet går förlorat.

Övningarna är uppbyggda kring de historiska vittnesmålen men uppmuntrar även till ett samtida perspektiv. Syftet med materialet är att det skall vara demokratistärkande och ge en ökad historiemedvetenhet.

Att arbeta med vittnesmål i undervisningen

Historieskildringar är sällan objektiva. De skapas, upplevs och återges av olika individer med sinsemellan olika utgångspunkter. Innehållet påverkas av de normer som råder i samhället samt i viss mån av författarens subjektiva hållning. Dessutom har en historiebok i dagens skola inte samma innehåll eller perspektiv på händelser som en bok som skrevs för 50 eller 100 år sedan.

De flesta läroböcker av idag försöker återge historiska skeenden så objektivt som möjligt. Att komplettera detta med subjektiva berättelser är ett pedagogiskt grepp för att levandegöra informationen. Genom att eleverna får höra en person berätta om sina upplevelser inser de att bakom historiebokens redogörelse finns personliga levnadsöden. Vi tror att det bidrar till en djupare förståelse för vad och varför något inträffade.

Fördelar med att använda filmklipp med vittnesmål i undervisningen

 • Genom att addera människors berättelser till historiebokens siffror och fakta blir det lättare att se likheter med dagens samhällsliv.
 • Att lyssna på en människa som har varit offer i en historisk situation gör det lättare att känna empati för alla de drabbade.
 • Att varva endimensionell fakta ur en bok med filmklipp innehållande personliga berättelser är ett bra sätt att variera undervisningen på.

Önskvärda mål med att använda vittnesmål i undervisningen

 • Att lära av historien så att de hemskheter som begåtts aldrig upprepas.
 • Att eleverna inser att de som individer har betydelse för det som sker i dagens samhälle. Att individen är med och formar historien och att det som sker idag kommer att hamna i framtidens historieböcker.

Viktigt att tänka på när vittnesmål används i undervisningen

 • Ett vittnesmål är en subjektiv upplevelse av en händelse. Det innebär att vittnesmålens berättelser inte kan ersätta historieboken men är ett komplement.
 • Ett vittnesmål bygger på personliga minnen. Enligt en del forskare kan minnet förstora, förminska eller förvanska det som hänt vilket ibland kan vara problematiskt.

Relaterat

  Till startsidan för undervisningsmaterialet

  Ett undervisningsmaterial med korta klipp ur vittnesmål av överlevande från Förintelsen och arbetsläger i Sovjet och Kina. För årskurs 7-9 och gymnasiet.

   Se vittnesmål i Forum Play

   Här hittar du vittnesmål från personer som berättar om sina erfarenheter från Förintelsen.

    Vittnesmål från folkmordet i Rwanda

    Fyra personliga berättelser om upplevelser under folkmordet i Rwanda 1994 och vad som hände efter.