Till innehåll

Vittnesmål med klassrumsövningar

Ett undervisningsmaterial med korta klipp ur vittnesmål av överlevande från Förintelsen och arbetsläger i Sovjet och Kina. För årskurs 9 och gymnasiet.

Om materialet

Att ta del av andra människors upplevelser kan väcka känslor och leda till insikter om tidigare händelser och skeenden i vår historia som inte får hända igen. När eleverna gemensamt får ta del av filmklipp innehållande personliga vittnesmål skapas en utgångspunkt för reflektion och diskussion.

Genom övningar i form av gruppdiskussioner, estetisk gestaltning och skrivövningar får eleverna uttrycka sina tankar och åsikter kring de olika teman som vittnesmålen berör.

  Lektionsupplägg

  Här hittar du klassrumsövningar med korta klipp ur vittnesmål från Förintelsen och de brott mot mänskligheten som begåtts av kommunistiska regimer.

   Lärarhandledning

   Det här undervisningsmaterialet riktar sig framförallt till SO-lärare för årskurs 9 samt till gymnasielärare i historia. Det går även att jobba ämnesövergripande med flera av övningarna, förslagsvis i ett samarbete med undervisningen i samhällskunskap, svenska och religion. Här hittar du som lärare tips på hur du kan arbeta med materialet tillsammans med dina elever.

   Relaterat

    Filmade vittnesmål

    Här hittar du vittnesmål från personer som berättar om sina erfarenheter från Förintelsen.

     Fakta om Förintelsen

     Förintelsen är ett skrämmande exempel på vad som kan hända om vi inte håller debatten om demokrati och människors lika värde vid liv. Här hittar du en stor mängd fakta om olika delar av Förintelsen.

      Brott mot mänskligheten i länder med kommunistiskt styre

      Några av de värsta brotten mot mänskligheten i modern tid har begåtts av kommunistiska regimer i olika länder. Brotten riktades ofta mot den egna befolkningen som utsattes för tvångsförflyttning, svält, tortyr eller avrättningar.