Till innehåll

Lärarhandledning

Introduktion

Under 1900-talet mördades miljontals människor i folkmord. Att välja ut och jämföra folkmord är inte en enkel sak att göra. Bakom varje siffra finns ett människoliv med allt vad det innebär.

Det är viktigt att dessa siffror och fakta inte blir bara information utan att vi minns och lär oss om de människor som mördats och att vi kan dra lärdom av historien.

Syftet med detta material är att visa att folkmord kan ske var som helst i världen och vad vi kan lära oss av de folkmord som skett. Genom att jämföra tre av de folkmord som skedde under 1900-talet kan vi se liknande mönster och steg som leder fram till folkmordet. Om vi lär oss de steg som leder fram till folkmord kan vi snabbare förhindra det. 

Varje historisk händelse är unik, men det går att se generella drag som gör att det går att jämföra utan att för den skull likställa de historiska händelserna.   

Till detta material finns fem tidslinjer som kan användas i samband med jämförelsen eller som ett fristående material. Förslag på hur tidslinjerna kan användas i klassrummet finns längre ned i lärarhandledningen.

I materialet finns också faktatexter. Vid texterna finns en ordlista som förklarar svåra ord.

Stantons modell för folkmordets steg

Den modell med åtta steg som dr Gregory H Stanton lade fram 1996 ligger till grund för denna jämförelse mellan Förintelsen, Kambodja och Rwanda. Sedan modellen lades fram har ytterligare två steg lagts till, men för att det ska bli mer förståeligt och översiktligt är denna jämförelse i åtta steg. Stegen polarisering och förföljelse ingår i detta material i andra steg och finns inte med som separata steg. 

Dessa steg är förutsägbara, men inte orubbliga. I varje steg finns en möjlighet att förhindra kommande steg. Vägen mot folkmord är inte linjär, flera steg kan förekomma samtidigt. Varje steg har sin egen process. Stantons modell kan hjälpa till att se vilka åtgärder som kan sättas in för att förhindra att alla åtta steg genomförs

Förslag på hur materialet kan användas

Jämförelsen mellan folkmorden kan användas på olika sätt.

Ett sätt är att visa materialet på storskärm och gå igenom det tillsammans med eleverna. Använd gärna en karta också för att visa var i världen folkmorden skedde. Detta är ett bra sätt då det ger möjlighet att besvara frågor och diskutera jämförelserna med hela klassen. Därefter kan eleverna arbeta enskilt, i par eller i mindre grupper med frågorna till materialet. 

Ett annat sätt är att eleverna får jobba i par eller i mindre grupper och först enskilt läsa igenom jämförelserna och sedan arbeta med frågorna tillsammans.  

Vid distansutbildning kan eleverna läsa igenom jämförelserna för att sedan enskilt lämna sina tankar till någon annan i klassen som får läsa igenom och reagera på det som skrivits. Man måste inte tycka lika eller olika då ämnet är komplicerat och tillsammans kan de försöka hitta lösningar.

Förslag på vidare arbete

För vidare arbete med folkmord kan eleverna få i uppgift att studera något annat folkmord från 1900-talet fram till idag. Hur ser de 8 stegen ut i det folkmordet? Hade det folkmordet kunnat förhindras i något av stegen 1–6?
Man kan även se på hur och om folk har försonats efter ett folkmord.

Frågor till jämförelserna

Frågor för eleverna/deltagarna att arbeta med till jämförelserna i ”Vad är folkmord?”

 • Kan folkmord förhindras?
 • Vem är det som har till uppgift att förhindra folkmord?
 • Hur kan vi som medborgare förhindra ett folkmord?
 • Vilka kan orsakerna vara bakom ett folkmord? 
 • I vilka steg, förutom steg 7 och 8, finns möjlighet att förhindra folkmord?
 • Hur kan man förhindra att ett steg av de 6 första fullföljs? Till exempel vad kan göras så inte steg 3 “Diskriminering” fullföljs?

Reflektionsfrågor för vidare samtal i klassrummet

 • Är det viktigt att lära sig om detta? Varför? Varför inte?
 • Vad kan man lära sig genom att studera folkmord? Vad kan man lära sig genom att jämföra folkmord?
 • Hur kan ett land eller folk gå vidare efter att varit utsatt för folkmord? Hur kan offer och förövare försonas efter det?

Förslag på hur eleverna kan jobba med tidslinjerna

Ha tidslinjerna öppna i olika fönster på skärmen om det går annars går det bra att skriva ut dem. Uppgifterna kan göras enskilt eller i mindre grupp.

1. Avsluta uppgifterna med att:

 • Titta på tidslinjerna Europa, Mellanöstern, Nordöstra Afrika och Centralasien och se om det finns händelser som finns med på flera tidslinjer. Vilka historiska händelser är gemensamma för de olika områdena? 
 • Titta på den tidslinje från det område du har mest kunskap om, tycker du att det saknas någon historisk händelse?
 • Titta på den tidslinje över det område du vet minst om och fundera på om någon historisk händelse som finns på en annan tidslinje också borde finnas med på denna.

2 . Välj ett land från tidslinjerna Mellanöstern, Nordöstra Afrika och Centralasien och gör en ny tidslinje över bara det landet. 

Utgå från följande frågor:

 • Har landet varit en monarki eller en republik eller både och? Markera på din tidslinje eller skriv ned när landet var en monarki eller en republik.
 • Har landet varit en demokrati? Markera eller skriv ned de perioder när landet varit en demokrati.
 • Vad hände i det land du valt när Förintelsen skedde i Europa?
 • Vad hände i det land du valt när det var folkmord i Kambodja?
 • Vad hände i det land du valt när det var folkmord i Rwanda?

Vidare läsning om folkmord

Forum för levande historia

Böcker i ämnet

Ammert, Niklas, Om vad och hur må ni berätta? undervisning om Förintelsen och andra folkmord. Forum för levande historia. (2011)
Gabrielson, Kim, Folkmord - inget nytt i historien. (2006)
Gerner, Kristian, Folkmordens historia: perspektiv på det moderna samhällets skuggsida. (2005)
Kiernan, Ben, Blod och jord: historien om folkmord och utrotning, från Sparta till Darfur. (2010)
Sennerteg, Niclas, Ord som dödar: om folkmord och propaganda. (2010)

Biblioteket som resurs

Vårt referensbibliotek är ett av landets specialbibliotek med fokus på Förintelsen och folkmord. 

Relaterat

  Faktasidor om folkmord

  Här hittar du fördjupande fakta om olika folkmord.

   Om begreppet folkmord

   Om hur folkmordsbegreppet kan leda till upprättelse för ett folk som blivit utsatt för folkmord och hur begreppet även kan missbrukas för politiska och ideologiska syften.

    Folkmordskonventionen: En historisk introduktion

    Företeelsen folkmord går långt tillbaka i mänsklighetens historia. Redan i Gamla testamentet nämns vad vi idag skulle kalla etnisk rensning. Här kan du läsa om vägen fram till den folkmordskonvention vi har idag.