Till innehåll

Workshoppar på temat mänskliga rättigheter

Här hittar du tre workshoppar på temat mänskliga rättigheter. Workshopparna ingår i undervisningsmaterialet Uppdrag: demokrati som även innehåller workshoppar på tema demokrati och tolerans.

Odelbara rättigheter

Workshoppen består av tre övningar som handlar om de mänskliga rättigheternas odelbarhet och okränkbarhet. Värderingsövningar och historiska exempel från Förintelsen genom ljudklipp och foto ger kunskap och möjlighet att väcka känslor.

Workshoppen är fristående men går att kombinera med andra i Uppdrag: Demokrati.

Workshoppen innehåller:

Lärarmanual

Arbetsmaterial

Här kan du ladda ner arbetsmaterial för dina elever att använda i workshopen (pdf, öppnas i nytt fönster). Materialet är designat för att skrivas ut på papper.

Visningsmaterial

Här hittar du bilder som hör till workshopen. I lärarmanualen framgår vilka bilder som hör till vilka övningar.

Visningsmaterial A: Dina Rajs berättelse

Visningsmaterial B: Dina Rajs med sin mamma.

Ladda ner bilden högupplöst (öppnas i nytt fönster)

Mänskliga skyldigheter

Den här workshoppen består av tre övningar. Den belyser allas ansvar att fundera över om gemensamma överenskommelser också ställer krav på oss. Innebär mänskliga rättigheter också mänskliga skyldigheter? Eleverna ges möjlighet att reflektera och argumentera över vad de mänskliga rättigheterna innebär i praktiken. De får arbeta både med samtal och med hela kroppen.

Workshoppen är fristående men går att kombinera med andra i Uppdrag: Demokrati.

Workshoppen innehåller:

Lärarmanual

Arbetsmaterial

Här kan du ladda ner arbetsmaterial för dina elever att använda i workshopen (pdf, öppnas i nytt fönster). Materialet är designat för att skrivas ut på papper.

Visningsmaterial

Här hittar du bilder som hör till workshopen. I lärarmanualen framgår vilka bilder som hör till vilka övningar.

En ikon föreställande en projektor och bokstaven "D".

En ikon föreställande en projektor och bokstaven "E".

En ikon föreställande en projektor och bokstaven "F".

MR-krockar

Workshoppen innehåller två övningar. Den utgår från att alla rättigheter är lika viktiga men ibland krockar de med varandra. Eleverna arbetar med bildanalys, musik och dialog.
Tillsammans undersöker de vilka uppfattningar, tolkningar och värderingar som styr när rättigheter krockar med varandra.

Workshoppen är fristående men går att kombinera med andra i Uppdrag: Demokrati.

Workshoppen innehåller:

Lärarmanual

Arbetsmaterial

Här kan du ladda ner arbetsmaterial för dina elever att använda i workshopen (pdf, öppnas i nytt fönster). Materialet är designat för att skrivas ut på papper.

Visningsmaterial

Här hittar du bilder som hör till workshopen. I lärarmanualen framgår vilka bilder som hör till vilka övningar.

Visningsbild A. Foto: Hans Runesson

Ladda ner bilden högupplöst här (öppnas i nytt fönster).

Speltid - 3:34

Visningsmaterial B: Beenie Man - Bad Man Chi Chi

Relaterat

  Till startsidan för materialet "Uppdrag: demokrati"

  10 workshoppar för klassrummet i åk 9 till åk 3 på gymnasiet. Workshoparna utvecklar elevernas kunskap och reflektion om samhällsfrågor. Demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter problematiseras utifrån historiska händelser och levnadsöden.

   Ser alla undervisningsmaterial

   Här hittar du som är lärare ett 30-tal olika material att använda i din undervisning. För klassrummet, för studiebesök till olika platser och material som elever kan använda på egen hand.

    Faktasidor om demokrati

    På våra faktasidor om Demokrati hittar du allt från definition och historia till filmade panelsamtal och undersökningar.