Till innehåll

Kartor

Var i världen fanns slavhandeln? Använd kartorna för att se var kolonierna låg och var det svenska slaveriet ägde rum.

1. Översikt över slavhandeln från Afrika

Denna karta visar både vart förslavade människor transporterades och ungefär hur många människor som togs från Afrika. Kartan är en modifierad version av den översiktskarta som återfinns i databasen över slavhandeln, Slave Voyages. Databasen bygger på flera olika undersökningar och visar att omkring 12, 5 miljoner fångar lastades på skepp i Afrika. 11 miljoner av dem hamnade i Syd- och Nordamerika och Karibien.

En världskarta med pilar i olika tjocklekar som ska visa Karta som visar en översikt av slavhandeln mellan år 1500-1900.

Översikt av slavhandeln mellan år 1500-1900.

2. Kolonier i Karibien 1785

Denna karta visar de öar som låg nära S:t Barthélemy och vilka kolonialmakter som hade koloniserat dem under den svenska tiden på ön. 1785 tillhörde öarna Spanien, Storbritannien, Frankrike, Danmark, Nederländerna och Sverige.

Karta som visar öar i Karibien och nationsflaggor för Spanien, Storbritannien, Frankrike, Danmark, Nederländerna och Sverige.

Karta över karibiska öar som 1785 tillhörde olika kolonialmakter.

3. Västafrikanska orter vid Guineabukten

Denna karta visar området där svenska skepp lade till för att köpa förslavade människor. Området ligger i det som idag är Ghana, Togo, Benin och Nigeria. I Ghana låg också den handelsstation som inrättades av svenskar på 1600-talet.

En karta över Guineabukten som visar olika västafrikanska kustorter.

Karta över olika västafrikanska orter längs kusten i Guineabukten.

4. Skeppet Fäderneslandet

Detta är en karta som visar det svenska skeppet Fäderneslandets ungefärliga rutt från Sverige, via Portugal och vidare till den västafrikanska kusten och ön S:t Barthélemy, samt tillbaka till Portugal. Även andra skepp åkte ungefär denna väg.

En kartbild som visar det svenska skeppet Fäderneslandets ungefärliga rutt från Sverige via Portigal, Västafrika och Karibien.

Det svenska skeppet Fäderneslandets ungefärliga rutt.

    Till Undervisningssidan

    Här hittar du film, texter, övningar och annan kunskap om Sveriges roll i den transatlantiska slavhandeln och slaveriet.