Till innehåll

Källövning 1: Insändaren "Antibarbarian"

I den här källövningen ska du läsa en text och och svara på några frågor. Texten är en insändare i en tidning som publicerades år 1804. Vi har översatt och moderniserat texten så att den ska gå lättare att läsa.

Insändaren undertecknad "Antibarbarian" publicerades år 1804 i tidningen The Report of St. Bartholomew. Tidningen trycktes i Gustavia och var den tidning som lästes på ön. The Report of St. Bartholomew gavs ut från 1804 till 1819. Under de första åren av den svenska tiden trycktes ungefär ett nummer i veckan. Därefter gavs den ut mer sällan. Tidningen var fyra sidor lång och den skrevs på engelska. Tidningen var, och är, en viktig källa till kunskap om vad som hände i den svenska kolonin under 1800-talets första årtionden. Den förste utgivaren var svensken Anders Bergstedt. Bergstedt var också domare på ön. Vi vet inte vem som skrivit insändaren undertecknad "Antibarbian”.

Din uppgift:

 1. Läs texten nedan
 2. Svara på frågorna efter texten

Så här står det i texten:


Till redaktörerna av Report of St. Bartholomew

Herrar.

Vissa personer i den här kolonin verkar på sistone ha blivit drabbade av ett djävulskt ursinne som leder till misshandel, krossande, lemlästande och tortyr av fria svarta personer och slavar ägda av andra personer. Inte ens kolonins styrelse vet hur man skall kunna förhindra denna ondska, eftersom effektiva åtgärder skulle kräva en ständigt arbetande domstol. Jag själv är av åsikten att alla invånare, och speciellt de tjänstemän utsedda att sköta ordningen [poliser], bör försöka att hindra att denna smitta av våld sprider sig. Men jag måste erkänna att jag har misstagit mig, det verkar snarare finnas anledning att tro att till skillnad från smittkoppsvaccinet som gör att sjukdomen blir mildare när man tillåter vaccinationen, så finns det i detta fall inte något fungerande botemedel.

Man blir så provocerad att man blir rasande när man hör oansenliga eländiga varelser som bara därför att de är vita, svära att de skall oavsett vad lagen säger straffa varenda näsvishet utav en färgad skurk. Dessa odjur har ingen respekt för lagen, eftersom de är vita; ingen respekt för deras grannars frid och lugn, eftersom de är vita; och ändå inbegriper dessa monsters vita hud den allra svartaste moral, en moral som man antagligen bara kan träffa på i helvetets vidsträckta vidder där troner ställs fram för dessa grymhetens fruktansvärda kungar och drottningar.

Herrar, om ni hatar grymhet hoppas jag att ni ger plats för detta i er tidning, möjligen kan det vinna gehör och leda till förbättringar för mig eller för mina olyckskamrater.

//Antibarbarian

Frågor till texten:

Sammanfatta innehållet, kortfattat.

 • Vad betyder Antibarbarian?
 • Vem kan ha skrivit insändaren? Resonera kring följande tänkbara alternativ med hjälp av exempel från texten (Var personen, vit, förslavad eller fri svart enligt dåtidens kategoriseringssystem? Kan det varit Bergstedt själv, det vill säga utgivaren av tidningen? Någon annan?)
 • Vad tror du författaren vill uppnå med sin text?
 • Vilka på ön tror du läste tidningen?
 • Hur tror du läsaren på 1800-talet uppfattade insändaren?
 • Vilka tankar och frågor väcks hos dig när du läser texten?
 • Undersök med hjälp av andra källor: Hur såg den rörelse som arbetade mot slaveriets avskaffande ut vid tiden? Mer specifikt den svenska rörelsen? Vilka argument hade de?

Originalkällan:

Ett gulnat dokument med skrift från 1700-talet

Bild av insändaren från tidningen The Report of St. Bartholomew, 7 maj 1804

Fler övningar

  Till källövning 2: Insändare

  I den här källövningen ska du läsa en insändare i tidningen Dagbladet från 1783 och svara på några frågor.

   Till källövning 3: Tolka två insändare

   Här ska du läsa två olika insändare från 1783 och 1804 samt svara på några frågor.

    Tillbaka till sidan "Källövningar och bildanalys"

    Här hittar du fyra källövningar och en uppgift i bildanalys.