Till innehåll

Sverige och Förintelsen

Undervisningsmaterial som ger elever fördjupade kunskaper om Sveriges relation till Förintelsen.

Om materialet

Tankarna om Sveriges roll under tiden för andra världskriget är många. Två vanliga bilder är att Sverige hjälpte Nazityskland och därmed stod på deras sida, men också att Sverige hjälpte judar, bland annat genom Röda Korset och de vita bussarna.

Vad var det för agerande som indirekt kan ha underlättat för Nazityskland att genomföra förföljelser av judar? Vad var det för handlingar som motarbetade det? Vilken bild har vi av Sveriges agerande i relation till Förintelsen? Historien har alltid flera perspektiv och många olika berättelser.

Beroende på vilka källor man tittar på får man olika bilder av historien. Om flera sidor lyfts fram desto mer komplicerat blir det att tolka historien. Vi måste också vara medvetna om att vi tolkar historien utifrån våra ögon, vår samtid, våra normer och att vi till stora delar har facit om vad som hände. Genom två undervisningsmaterial får eleverna fördjupade kunskaper om Sveriges relation till Förintelsen samt möjlighet att utforska detta på olika sätt.

Genom att arbeta med de digitala materialen vill vi ge eleverna följande kunskap:

 • att få fördjupade kunskaper om Sveriges relation till Förintelsen.
 • att få insikt i olika tolkningar kring Sveriges agerande kring Förintelsen.
 • att få möjlighet att ha ett nyanserat samtal kring Sveriges relation till Förintelsen.
 • att få insikt i vår historiekultur gällande Sverige och Förintelsen.
 • att få utveckla sitt historiemedvetande.
 • att få öva historiebruk.

Välj del eller kombinera

Båda alternativen nedan innehåller texter, bilder, filmer och ett konstverk. Eleverna får möjlighet att öka sin kunskap om Sveriges förhållande till Förintelsen och hur vi använder historia idag. Till varje del finns förslag på hur du kan lägga upp din undervisning.

  Tidslinje

  Med hjälp av en innehållsrik tidslinje utforskar eleverna Sveriges agerande under Förintelsen. Här finns ett förslag på lektionsupplägg med tillhörande frågor.

   Historiebruk

   Utifrån ett konstverk utforskar eleverna begreppet historiebruk i relation till Sveriges agerande under Förintelsen. Här finns ett förslag på lektionsupplägg med tillhörande frågor.

   Relaterat

    Se alla undervisningsmaterial

    Här hittar du som är lärare 27 olika material att använda i din undervisning. För klassrummet, för studiebesök till olika platser och material som elever kan använda på egen hand.

     Digital utställning: Sverige och Förintelsen

     Här kan du ta del av utställningen Sverige och Förintelsen hemifrån i digitala format. Utställningen handlar om Sveriges förhållande till Förintelsen.

      Sverige och Förintelsen

      Vad visste vi egentligen i Sverige om Förintelsen? Utställningen visas på Jamtli museum i Östersund den 13 oktober 2024.

       Fakta om svenska hjälp- och räddningsaktioner under Förintelsen

       Lär dig mer om Raoul Wallenberg, flykten över Öresund och De vita bussarna.

        Snubbelstenar

        I Stockholm finns tre så kallade ”snubbelstenar” till minne av personer som föll offer för Förintelsen.