Till innehåll

Snubbelsten till minne av Curt Moses

Information till elever som ska besöka snubbelstenen till minne av Curt Moses.

En kopparfärgad skylt är infälld mellan gatstenar. På skylten stårt "Curt Moses". Runt skylten ligger blommor.

Snubbelsten till minne av Curt Moses. Foto: Juliana Wiklund

Ni ska ge er ut på en vandring i Stockholm och söka upp en person som levde här en tid och kom att bli offer för Förintelsen. Tänk på att ni ska vandra mitt i Stockholm så håll ihop gruppen och se till att alla hänger med.

Uppgift

 • Sök upp följande adress: Gumshornsgatan 6, 114 60 Stockholm
 • Ta er till adressen.
 • Läs om Curt Moses (se nedan)

Om Curt Moses

Curt Moses var tysk jude och föddes i Breslau i Tyskland 1886. Staden heter numera Wroclaw och ligger i Polen. Curt Moses vistades i Sverige i början av 1930-talet och bodde då hos sin syster och svåger på Gumshornsgatan 6 i Stockholm. Han ansökte om uppehållstillstånd men fick avslag 1936.

I slutet av maj 1937 tvingades Curt Moses lämna landet och åkte då till Danmark och Norge och försökte två gånger komma in i Sverige under 1938. Hans svåger, ingenjör Emanuel Bengtsson, försökte hjälpa honom och vädjade till kungen flera gånger om att Curt Moses skulle få stanna i Sverige.

Curt Moses fick till slut uppehållstillstånd i Lettland i september 1938. Han bodde en tid i Riga och dödades troligen där i juli 1941 under den tyska ockupationen.

 • Vad tänker ni på när ni läser Curt Moses berättelse?
  ​Samtala med varandra och skriv ner era reflektioner.
 • Hur gammal blev Curt Moses?

Saker ni kan göra vid snubbelstenen

 • Ta en bild av snubbelstenen
 • Ta en bild av adressen, huset. 
 • Titta på bilderna från 1900-talet. (se nedan)
  Undersök platsen.
  Hur har platsen förändrats om ni jämför hur platsen ser ut idag.
  Ta några foton och beskriv.

Hur platsen såg ut tidigare

En svartvit bild av en stadsgata på 60-talet. Längst gatan står parkerade tidstypiska bilar.

Gumshornsgatan 3–7 i kvarteret Harpan. Källa: Stockholms stadsmuseum

En svartvit bild av en stadsgata på 60-talet. Längst gatan står parkerade tidstypiska bilar.

1961 Gumshornsgatan från Styrmansgatan. Gumshornsgatan 1 t.v. Källa: Stockholms stadsmuseum

Om snubbelstenar

Snubbelsten eller på tyska Stolperstein är ett projekt initierat av den tyske konstnären Gunter Demnig för att hedra de judar, romer, politiska motståndare till nazismen, homosexuella, Jehovas vittnen, funktionsnedsatta och de som fördrevs eller förintades av nazisterna 1933–1945.

En snubbelsten är ett minnesmärke i form av en gatsten. Stenarna är gjorda av betong med en ovansida av mässing, de har en inskrift med ett offers namn och placeras i trottoaren framför offrets sista bostad. Demnig kallar Snubbelstenarna "ett konstprojekt för Europa". Över 70 000 stenar med namn på offer för nazismens förföljelse och utrotningspolitik. De finns utplacerade i totalt 26 länder (2019) bland andra Tyskland, Sverige, Österrike, Ungern, Tjeckien, Nederländerna, Belgien, Norge och Danmark. 

Den första snubbelstenen placerades ut i Köln i Tyskland 1995.


Tanken med en snubbelsten är att den ska placeras i trottoaren framför offrets sista bostad. 
Curt Moses bodde en kortare tid här på Gumshornsgatan 6. Det var inte hans sista bostad.

Diskutera

 • Är det rätt att uppmärksamma platsen med en snubbelsten? Motivera ert svar.
 • Kan vi lära oss något av denna berättelse som är viktigt för oss idag? Motivera ert svar.

Andra delar av undervisningsmaterialet om snubbelstenar

  För lärare

  Här hittar du som lärare material att använda före och efter ett besök vid snubbelstenar, presentationsmaterial och annat du kan ha nytta av.

   Erich Holewa

    Snubbelsten till minne av Hans Eduard Szybilski