Till innehåll

Lektionsupplägg för seriealbumet: Sofia Z-4515

Här hittar du som lärare värderingsövningar som tillhör seriealbumet Sofia Z-4515. Lektionsupplägget är anpassat för dig som arbetar med årskurs 4–9.

Vad är svenskt?

Typ av övning: Avstamp till diskussion.

Övningen belyser hur svårt det är att säga vad som är svenskt och att normen vad som anses vara svenskt ändras med tiden och utifrån vem man frågar. Alla övningarna passar inte alla årskurser. Du som pedagog gör bäst bedömningen om respektive övning passar din klass.

Pedagogen frågar eleverna vad som är svenskt. Det som eleverna svarar skrivs upp på tavlan helst genom enbart enstaka ord (ex. skog, köttbullar, midsommar). Eleverna kan även först skriva ned sina tankar individuellt på ett papper eller tillsammans i par.

För sedan en gemensam diskussion i gruppen kring de ord som kommit fram

 • Vad är svenskt?
 • Vem bestämmer vad som är svenskt?
 • Finns det något som är svenskt?
 • Finns det några i det svenska samhället idag som du tror inte känner sig som svenskar/som en del av det svenska samhället? Vad kan det i så fall bero på?
 • Är det viktigt att definiera vad som är svenskt?

Sortera varandra

Typ av övning: Avstamp till diskussion/bryta isen

Pedagogen instruerar deltagarna att sortera sig efter något/några av exemplen nedan. Det ska ske under tystnad och gruppen ska vara överens om ordningen. Alla övningarna passar inte alla årskurser. Du som pedagog gör bäst bedömningen om respektive övning passar din klass.

Exempel:

• Ögonfärg – den mörkaste till den ljusaste ögonfärgen
• Hårfärg – den ljusaste till den mörkaste hårfärgen
• Hårlängd – den kortaste till den längsta hårlängden
• Längd – den längsta till den kortaste

Övningen kräver att deltagarna ser varandra i ögonen tillräckligt länge för att kunna jämföra färgnyanser. De kan ställa sig bredvid varandra eller ställa sig rygg mot rygg med varandra för att jämföra längd eller hårlängd.

Samtala med gruppen

• Var det svårt att komma överens när man inte fick prata med varandra?
• Sorterar vi varandra i skolan? Hemma? Med kompisar? Vid andra tillfällen?
• Är det bra att vi sorterar varandra? Om ja varför? Om nej, varför?

Goddag goddag

Typ av övning: Reflektion/ge energi

Före övningen instruerar pedagogen några personer (kan vara flera, det beror på hur stor gruppen är) att inte räcka fram handen när de hälsar på personen de stöter på. De utvalda ska vara trevliga och presentera sig med namn men hur den andra personen än försöker så ska de utvalda inte skaka hand. De övriga deltagarna ska helst inte uppmärksamma att pedagogen ger några personer särskilda instruktioner inför övningen.

Pedagogen instruerar sedan gruppen att gå runt och hälsa på alla andra deltagare genom att skaka hand och presentera sig med namn. När alla ser ut att ha hälsat på alla bryter pedagogen övningen. Alla övningarna passar inte alla årskurser. Du som pedagog gör bäst bedömningen om respektive övning passar din klass.

Samtala med gruppen:

• Hur kändes det här?
• Var det svårt? Varför var det svårt?
• Hur kändes det att inte få handen?
• Hur kändes det för er som blev instruerade att inte ge handen?
• Är det här rätt sätt att hälsa på? Varför?
• Är det sättet du hälsar på någon, det absolut rätta?
• Om en person skulle hälsa på ett annat sätt, skulle det kännas lika avigt? Varför inte?

Man kan dra paralleller med inuiternas traditionella hälsning med näsorna eller till det i Sverige relativt nya sättet att kramhälsa.

Försök som pedagog att dra och hitta andra problemområden där man tänker på liknande sätt som i denna övning? Det vill säga: ”Om ni inte gör som vi så är det fel!”. Det kan ge deltagarna möjlighet att utforska sina föreställningar om vad som är ”rätt/fel” eller ”normalt/konstigt” ur en annan vinkel, kanske etnicitet.

Ett steg fram

Typ av övning: Avstamp till diskussion

Eleverna ställer upp sig på en linje. Pedagogen läser upp påståenden. Varje gång en elev håller med flyttar eleven ett litet steg fram. ( Om utrymmet är litet kan eleverna sitta ned och resa sig upp om de håller med om påståendet). Efter varje påstående är det bra att stanna upp en stund och samtala med gruppen. Fyll gärna på med andra påståenden. Alla övningarna passar inte alla årskurser. Du som pedagog gör bäst bedömningen om respektive övning passar din klass.

 • Jag tycker bäst om sommaren.
 • Det är roligare att se på tv än att sitta vid datorn.
 • Alla i Sverige har samma rättigheter.
 • Jag törs säga vad jag tycker.
 • Man ska få klä sig som man vill.
 • Alla människor är lika mycket värda.
 • Det kommer att bli sämre i framtiden än vad det är nu.

Du måste fly

Typ av övning: Reflektion/Avstamp till diskussion

Alla övningarna passar inte alla årskurser. Du som pedagog gör bäst bedömningen om respektive övning passar din klass.

Här presenterar vi två olika alternativ att genomföra övningen på.

Alternativ 1

Till denna övning behöver eleverna papper och en penna.

Berätta för eleverna att de har en halvtimme på sig att, packa och sticka iväg. Sammanlagt är ni 10 personer som flyr.
Ge sedan följande instruktioner steg för steg och låt eleverna arbeta med varje moment endast några minuter.

Skriv ner de saker du vill ta med dig på ett papper.

Den buss ni skulle åka med kommer inte, du måste nu fly i en vanlig personbil.
Du flyr med 10 personer. Personbilen kan bara ta 5 passagerare inklusive dig själv.

– Hur tänker du när du väljer ut vilka som ska få åka med i bilen?

Allt bagage får inte plats i personbilen! Du får bara ta med dig 4 saker. Stryk över de saker du inte får ta med dig på papperet.

Låt eleverna sedan samtala med varandra i par eller i mindre grupper

 • Vilka 5 personer fick plats i bilen? Varför valde du dem? Var det svårt att välja?
 • Vilka saker ville du ta med dig? Varför?
 • Vilka 4 saker valde du till sist? Varför?

Samtala i helklass

 • Hur kändes det att göra övningen?
 • Hur reagerar vi när förutsättningar och regler förändras?
 • Hur kändes det när bara 5 personer fick plats i bilen?
 • Vart skulle du fly? Är det så att man alltid kan välja vart man flyr?
 • Sofias familj fick lämna sitt hem. Händer det liknande saker i dag?

Alternativ 2

Till denna övning behöver eleverna arbetsbladet ”Du måste fly” och en penna.

Berätta för eleverna att de har en halvtimme på sig att samla ihop sin familj och sina närmaste vänner, packa och sticka iväg. Ge sedan följande instruktioner steg för steg och låt eleverna arbeta med varje moment endast några minuter.

Skriv ner namnen på de familjemedlemmar och vänner som du vill ta med dig på flykten. Skriv på blanketten under rubriken ”Familj och vänner”

Skriv därefter ner de saker du vill ta med dig. Skriv på blanketten under rubriken ”Mina saker”.

Den buss ni skulle åka med kommer inte, du måste nu fly i en vanlig personbil.
Personbilen kan bara ta 5 passagerare inklusive dig själv. Stryk över de namn på listan ”Familj och vänner” som inte får plats i bilen!

Allt bagage får inte plats i personbilen! Du får bara ta med dig 4 saker. Stryk över de saker du inte får ta med dig på listan ”Mina saker”.

Låt eleverna sedan samtala med varandra i par eller i mindre grupper

 • Vilka personer finns på din lista? Varför?
 • Vilka saker vill du ta med dig? Varför?

Samtala i helklass

 • Hur kändes det att göra övningen?
 • Hur reagerar vi när förutsättningar och regler förändras?
 • Hur känns det att välja bort några nära och kära?
 • Vart skulle du fly? Är det så att man alltid kan välja vart man flyr?
 • Sofias familj fick lämna sitt hem. Händer det liknande saker i dag?

Relaterat

  Till startsidan för undervisningsmaterialet "Sofia Z-4515"

  Seriealbumet Sofia Z-4515, berättar om Sofia Taikons upplevelser från 2:a världskriget och under efterkrigstiden. Ena delen är skriven i serieform och vänder sig direkt till elever i årskurs 4-9 och andra delen innehåller en kort faktabeskrivning om perioden 1933-1945.

   Se alla undervisningsmaterial

   Här hittar du som är lärare 27 olika material att använda i din undervisning. För klassrummet, för studiebesök till olika platser och material som elever kan använda på egen hand.

    Fakta om antiziganism

    Romer har levt i Europa sedan 1300-talet. Lika länge har de utsatts för diskriminering, våld och förtryck.