Till innehåll

(O)mänskligt - För lärare

Här hittar du som lärare fördjupande läsning och stöd för din undervisning när du vill använda materialet (O)mänskligt.

Lärarhandledning och kopplingar till skolans styrdokument

  Lärarhandledning

   Kopplingar till skolans styrdokument

   Fördjupande faktatexter

   De här faktatexterna ligger till grund för undervisningsmaterialet. Att läsa dem kan ge dig stöd när du lägger upp din undervisning och ökad kunskap om de ämnen som materialet handlar om. 

    (O)mänskligt

    En faktatext av Ola Larsmo om rasbiologins bakgrund och historia.

     Nationalstaten och de nationella minoriteterna

     En faktatext av Lars Elenius.