Till innehåll

Rasbiologiska institutets stadgar

Stadgarna fastställde verksamheten för institutet. Stadgarna publicerades i Svensk författningssamling. Där publiceras lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Källa/upphovsrätt: Uppsala universitetsbibliotek, Carolina Rediviva.

Ladda ner originaltexten som PDF

Läs texten som avskrift

Här finns texten från originaldokumentet presenterad som "vanlig text" som är lättare att läsa.

Lyssna på inläsning av texten

Förklaring av svåra ord

Till materialets andra delar

  Statens institut för rasbiologi

  Se andra källor från platsen.

   Källkritik

   Gå till startsidan för övningen om källkritik.

    Alla övningar

    Gå till startsidan för hela materialet för att se alla övningar.