Till innehåll

Fotografier från Statens institut för rasbiologi

Tre personer i ett arbetsrum. Två kvinnor vid ett skrivbord och en man framför en bokhylla.

Doktorinnan Dahlberg, fröken Ancker och doktor Linders i ett av arbetsrummen på institutionen 1923. Fotograf: okänd Källa/upphovsrätt: Uppsala universitetsbibliotek, Carolina Rediviva.

Tre män i svarta rockar framför en stenvägg

Fritz Lenz, Herman Nilsson-Ehle och Herman Lundborg framför Trefaldighetskyrkan i Uppsala, foto taget omkring 1920-1925. Fotograf: Okänd. Källa/upphovsrätt: Uppsala universitetsbibliotek, Carolina Rediviva

Ett bord där det ligger tre uppslagna album, samt flera ouppslagna.

Album från det rasbiologiska institutets samlingar. Foto: Magnus Hjalmarsson, Uppsala universitetsbibliotek. Pressbild. Källa/upphovsrätt: Uppsala universitetsbibliotek, Carolina Rediviva.

Chefen för Statens institut för rasbiologi, Herman Lundborg. Foto från 1921. Fotograf: Okänd. Källa/upphovsrätt: Uppsala universitetsbibliotek, Carolina Rediviva

Åtta personer ute i naturen. I bakgrunden finns en kyrka.

Expedition till Ljusnedal 1925. Personal från institutet och medhjälpare vid Ljusnedals kyrka i Härjedalen. Stående från vänster: Okänd, Wilhelm Krauss, Herman Lundborg och okänd sjuksköterska. Sittande från vänster: lärarinnan Ingrid Pettersson, okänd, fotografiassistent Gunhild Sandgren och Nils Thomasson. Fotograf: Okänd. Källa/upphovsrätt: Uppsala universitetsbibliotek, Carolina Rediviva

Till materialets andra delar

  Statens institut för rasbiologi

  Se andra källor från platsen.

   Källkritik

   Gå till startsidan för övningen om källkritik.

    Alla övningar

    Gå till startsidan för hela materialet för att se alla övningar.