Till innehåll

Lektionsupplägg om Folkmordet i Srebrenica

I juli 1995 genomfördes det största folkmordet i Europa sedan det andra världskriget. I staden Srebrenica mördades mellan 7 000 och 8 000 bosnienmuslimska män. Idag är Srebrenica nästan en spökstad, många av husen är fortfarande övergivna.

Men hur kunde det hända? FN var där, världen såg vad som skedde, ändå mördades så många människor på så kort tid i en planlagd och systematisk process.

Övningar

Övningarna ställer frågor som: Vad är folkmord? Hur kan ett folkmord förhindras? I övningarna går vi också igenom vad som hände under folkmordet i Srebrenica.

Faktatexter om folkmordet

Texterna handlar om hur historia kan brukas i farliga syften och om hur nationalism i extrema former kan leda till intolerans, krig och etnisk rensning. 

  Fakta om folkmordet i Srebrenica

  Under några dagar i juli 1995 blir staden skådeplats för ett omfattande folkmord, det första i Europa sedan Förintelsen. Över 8 300 män och unga pojkar mördas systematiskt under några få dagar. Här kan du lära dig mer om vad som hände.

   Vägen till försoning

   Här hittar du texter om försoning, identifieringsarbete av offren i Srebrenica, internationella domstolen i Haag, fakta om åtalade personer, Sidas arbete.

   1. Påståenden

   Låt eleverna analysera, värdera och argumentera runt följande påståenden.

   1. Folkmördare är något man är, alla kan inte bli det
   2. Folkmördare är något man lär sig bli, alla kan bli det
   3. Det är viktigt att lyda order
   4. Lyder man order har man inget eget ansvar
   5. Man ska vara lojal mot sina överordnade
   6. Ekonomiska intressen är det som i första hand styr om världssamfundet agerar mot brott mot mänskliga rättigheterna
   7. FN borde ha mer makt att agera på egen hand

   2. Hur viktig är ledaren?

   De som leder ett land har ofta en viktig funktion när det gäller de skapandet av de normer som är centrala i samhället.

   Undersök:

   • Vad är en norm?
   • Hur skapas normer?

   Diskutera:

   Mao Tse Tung sa en gång: Barmhärtighet mot fienden är grymhet mot folket!

   • Vad menar han?
   • Vilka konsekvenser kan det få om statsmakten i ett land öppet har denna hållning?
   • På vilket sätt påverkar våra politiska ledare i Sverige idag våra normer?
   • Vilken är den viktigaste källan när det gäller påverkan av normer i vårt samhälle idag?

   3. Vad är ett folkmord?

   Många länder och dess innevånare har en viss syn på sig själva och framför allt på andra länder och dess innevånare. Detta kanske i första hand ska ses som stereotyper och fördomar men det kan vara intressant att fundera över hur man själv ser på detta.

   Diskutera

   • Hur ser Sverige och svenskarna på sig själva, spelar vi i elitserien eller i korpserien?
   • Om vi är bäst på något, vad är det i så fall?
   • Hur ser förhållandet ut till våra grannländer, Norge, Finland och Danmark? Är vi storebror eller lillebror?
   • Varifrån kommer föreställningar om olika länder och deras befolkning? Utgå från diskussionen ovan.
   • Har Sverige någon ärkefiende och i så fall vem och varför?

   4. Kan ett folkmord förhindras?

   Om man kan identifiera tecknen på en annalkande katastrof så kan man också agera i ett tidigare skede. Barbara Harff är professor i statskunskap. Hon har tagit fram en riskmodell som ska kunna vara till hjälp för att analysera en kritisk situation och se om det finns risk för att ett folkmord kan ske. Modellen består av sex riskfaktorer:

   • tidigare erfarenhet av folkmord eller massmord
   • social oro i samhället
   • etniska minoriteter som utgör en elit i samhället
   • ideologier som utesluter folkgrupper
   • typ av regim, till exempel diktatur
   • handelsförbindelser med andra stater

   Undersök:

   Välj någon av folkmorden ovan och analysera upptakten till folkmordet med hjälp av Harffs modell? Hur många faktorer var uppfyllda? Vad hade krävts för att stoppa utvecklingen? Tänk på att FN inte fanns vid flera av dessa händelser.

   Undersök vidare:

   Vid en konferens i Stockholm 2004 listades fem länder som då uppfyllde fem av de sex riskfaktorerna. Länderna var Sudan, Burma, Burundi, Rwanda och Kongo-Kinshasa.

   Undersök:

   • Vad har hänt i dessa länder sedan dess?
   • Finns det andra länder idag där risken för folkmord är stor?

   Uppdrag:

   Er uppgift är att förebygga och därigenom förhindra folkmord. Ni ska skapa regler, organisation med mera för detta. Ert förslag ska vara mer handlingskraftigt än dagens, men kom ihåg att ni måste utgå från verkligheten!! Redovisningen ska påbörjas på följande sätt: Om detta förslag skulle genomföras skulle folkmord kunna förhindras därför att…

   5.  ”Svårast att glömma var ögonen på det första offret”

   Detta citat kommer från en understreckare i Svenska dagbladet den 27/1 2004. Det är en av hutuerna som deltog i folkmordet i Rwanda som säger detta. Frågan man ofta ställer sig när man studerar händelser av detta slag är: Hur och varför blir man folkmördare? Kan vem som helst utföra denna typ av handlingar?

   Undersök:

   • Hur och varför blir man folkmördare? Kan vem som helst utföra denna typ av handlingar?
   • Det finns mycket dokumentation kring nazistiska folkmördare. Till exempel kan du titta på vad Gitta Sereny och Hannah Arendt kommit fram till. Christoper R Brownings slutsatser i boken Helt vanliga män kan också vara till hjälp liksom Harald Welzers Gärningsmän.
   • Inom socialpsykologin har man forskat inom detta fält sedan 60-talet. Här kan framför allt Stanley Milgrams och Phillip Zimbardos forskning vara aktuell.

   Diskutera:

   • Hur tror ni att ni själva hade handlat om ni hamnat i situationer liknande de ni undersökt ovan?

   6. Vad var det som hände i Srebrenica?

   Gå in och läs texterna på våra faktasidor om folkmordet i Srebrenica.

   Undersök:

   • Vilka var orsakerna till massmordet i Srebrenica?
   • Hur ser de olika grupperna, serber, kroater och bosniaker på vad som hände och orsakerna till detta?
   • Alla anser inte att det var ett folkmord, hur ser argumenten ut för detta?

   7. Likheter och skillnader

   Under 1990-talet skedde två folkmord, ett i forna Jugoslavien och ett i
   Rwanda. Vilka likheter och skillnader finns det mellan dessa två händelser?

   Gör en jämförande analys av folkmorden utifrån följande frågor:

   • Hur brukades historiska motsättningar i upptakten till folkmorden?
   • Hur brukades nationalism i upptakten till folkmorden?
   • Hur mobiliserades förövargruppen?
   • Hur reagerade FN?
   • Hur reagerade det internationella samfundet?
   • Hur tydliga var signalerna på att något var på gång?

   En intressant men svår fråga är om det hade gått att förhindra något av detta. Reflektera kring vad som hade krävts för att förhindra folkmorden och om något av dem hade varit lättare att förhindra. Utgå ifrån det du lärt dig i den jämförande analysen. Roméo Dallaire var befälhavare för FN:s fredsbevarande operation i Rwanda vid tiden för folkmordet. Följande citat kommer från honom: If we believe that all humans are human, then how are we going to prove it? It can only be proven by our actions.

   Diskutera:

   • Vad tror ni att han menar?
   • Ta reda på lite mer om honom och resonera om citatet igen utifrån era nya kunskaper. Håller ni med honom?

   Relaterat

    Till startsidan för materialet "Nationalism och historiebruk i forna Jugoslavien"

    Ett material för gymnasiet med övningar och faktatexter om bruk och missbruk av historien, om nationalism och hur det kan leda till intolerans, krig och etnisk rensning.

     Faktatexter om nationalism och historiebruk

     Vad är det som gör att det är så lätt att med historiens hjälp övertyga både sig själv och andra? Vilken funktion fyller historien för människor i olika sammanhang? Och hur påverkas vi egentligen av den historia vi möter?

      Fakta om folkmordet i Srebrenica

      Här hittar du fakta om kriget i det forna Jugoslavien, och om hur nationalism i extrema former kan leda till intolerans, krig och etnisk rensning.