Till innehåll

2023: Malú García Andrade

Malú García Andrade kräver rättvisa för försvunna och mördade flickor och kvinnor i Mexiko. I över 20 år har hon stridit för att rättsvårdande myndigheter och lagstiftare ska ta brotten mot kvinnor på allvar, att morden ska utredas och förövarna åtalas och straffas.

En kvinna som kisar in i kameran.

Människorättsförsvararen och juristen Malú García Andrade, mottagare av 2023 års Per Anger-pris. Foto: Cristopher Ordoñez

Om Malú García Andrade

Möt Malú García Andrade

En kvinna som pratar och tittar in i kameran. I bakgrund syns symbolen för kvinnlig kamp.

De var ensamma mödrar som sökte rättvisa, men ingen lyssnade på dem. Jag kände en djup ilska och upprördhet – det fick mig att kräva att deras rättigheter skulle respekteras.

Malú García Andrade

Fakta om pristagaren

Namn: María Luisa (Malú ) García Andrade

Gör: Har grundat och leder hjälporganisationen ”Nuestras Hijas de Regreso a Casa” för familjer i deras kamp för sina försvunna, våldsutsatta och mördade döttrar. (”Bring our Daughters Back Home”, eller ungefär ”Vi vill ha hem våra döttrar”).

Fick Per Anger-priset år: 2023

Nominerades av: organisationen Amnesty International, Svenska sektionen

Människorättsförsvararen och juristen Malú García Andrade från Ciudad Juárez i Mexiko kämpar för de familjer vars döttrar försvunnit och mördats. Hon kräver att morden på kvinnor utreds och de skyldiga ställs till svars. 

Malú García Andrade leder en hjälporganisation för de familjer som kräver rättvisa för sina försvunna och mördade döttrar. I över 20 år har hon stridit för att rättsvårdande myndigheter och lagstiftare ska ta brotten mot kvinnor på allvar, att morden ska utredas och leda till åtal och att förövarna straffas.

I februari 2001 mördades Malú García Andrades syster. Under flera år kämpade familjen för att få rättvisa och upprättelse, men förgäves. Mexiko är ett land präglat av patriarkala strukturer och korruption. I genomsnitt mördas tio kvinnor och flickor varje dag. Många av dessa i femicid, mord på kvinnor just för att de är kvinnor.

Sedan systerns död har Andrade fortsatt sin kamp. Hon har företrätt hundratals familjer inför myndigheter som inte velat eller förmått ställa förövare inför rätta. I dag är hon en av förgrundsgestalterna inom den mexikanska människorättsrörelsen i arbetet mot femicid. 

Pristagaren och hennes familj har flera gånger blivit utsatta för dödshot, mord- och kidnappningsförsök. I dag lever de med skyddad identitet och livvakter. 

Juryns motivering

"María Luisa García Andrade visar ett enormt mod i sin kamp för alla de kvinnor som försvunnit och mördats i Mexiko. I en extremt våldsam miljö kräver hon att staten utreder kvinnomord, femicid, och att de skyldiga döms. Hon ger stöd till drabbade familjer, arbetar för rättsliga reformer och vägrar att ge upp trots att hon och hennes familj måste leva gömda. Hennes beslutsamhet och villkorslösa mod inspirerar och inger hopp om förändring."

Intervju

När insåg du att du ville arbeta med rättigheter för försvunna och mördade kvinnor och deras familjer i Mexiko?

– Min syster mördades i februari 2001. Min mor inledde då en kampanj för att synliggöra morden på kvinnor i Ciudad Juárez, i Chihuahua, och jag tog hand om min mördade systers barn, då sex månader och 1, 5 år gamla. Några år senare följde jag med drabbade familjer till Mexico City. De var ensamma mödrar som sökte rättvisa, men ingen lyssnade på dem. Jag kände en djup ilska och upprördhet – det fick mig att kräva att deras rättigheter skulle respekteras.

Hur har ditt arbete påverkats av att du själv förlorat din syster?

– Det har fått mig att inse att familjerna måste få hjälp. Jag skulle ha velat ha en Malú som hade hjälpt oss att leta efter min försvunna syster. Kanske hade vi hittat henne med livet i behåll, eller åtminstone skapat rättvisa för henne.

Hur skulle du beskriva situationen med kvinnomord, femicid, i Mexiko i dag?

– Straffriheten för förövarna är omfattande, trots ansträngningar att införa lagar för att skipa rättvisa. Och så länge förövarna fortsätter att skyddas av straffriheten, och den inte bekämpas, så kommer kvinnor inte kunna leva sina liv utan att utsättas för våld.

Vilken är den största utmaningen i ditt arbete?
– En av de viktigaste utmaningarna är att skapa medvetenhet och empati hos myndigheterna, så att de får viljan att behandla familjerna väl, och vill utföra sitt arbete på rätt sätt.

Vilka arbetssätt anser du ger bäst resultat?

– Framför allt att öka familjernas kunskaper om lagstiftningen och sina rättigheter. Jag har som mål att i varje ärende inrätta en arbetsgrupp där myndigheterna deltar med ansvariga ministerier, tjänstemän och åklagare. Arbetsgruppen ska informera familjen och följa upp utredningen.                          

Vilken är den största förändringen du sett de senaste åren?

– Tidigare kunde vi se ensamma mödrar söka rättvisa, men nu ser vi enade familjer som kämpar tillsammans för sina rättigheter och letar efter sina söner och döttrar. Familjerna har insett att de kommer längre tillsammans än var för sig.

Vad vill du säga till de unga i Mexiko?

– Att det är viktigt att de har medkänsla för familjerna som drabbats. Om ungdomarna har empati skulle vi inte bara ha en försvarare, utan ett helt samhälle som kämpade för familjernas rättigheter. Jag vill säga till dem att vi kan förändra våra liv. Jag vill påminna om att respekten för våra rättigheter börjar i våra hem och i vår närmiljö.

Vilket är ditt viktigaste budskap om vad som behöver göras?

– Det förekommer kvinnomord och försvinnanden i hela världen, men Mexiko kännetecknas av den straffrihet som följer. Den beror på att myndigheterna saknar viljan att klara upp brotten. Därför måste Mexiko straffrättsligt lagföra de myndigheter som ansvarar för att utreda brotten.

Vad betyder Per Anger-priset för dig?

– Priset är en stor ära för mig. Jag förlitar mig på att priset bidrar till att förbättra min säkerhet som försvarare. Om jag hade levt samtidigt som Per Anger hade jag kämpat vid hans sida för att rädda livet på de som var i fara. Och om han levt idag hade jag bjudit in honom till mitt land för att kämpa för familjernas rättigheter.

Har du funderat på att lämna Mexiko och arbeta med något annat?

– Ja, jag har hotats och funderat på att avsluta mitt arbete eller söka asyl i något annat land, för mina barns bästa. Men så tänker jag på att det saknas försvarare i mitt land, som vägleder familjerna, och då påminns jag om att det inte är rätt tid att lämna landet.

Fakta om Femicid

År 2020 mördades 3723 kvinnor och flickor i Mexiko, både av okända och kända förövare. Av dessa utreddes 940 som femicid. Se Amnestys rapport

”Femicid” är en term som används för att beskriva systematiska övergrepp och mord på kvinnor, för att de är kvinnor. I Mexiko är mord på kvinnor utbrett och ”femicid” används där som brottsrubricering för att särskilja dessa kvinnomord från andra mord.

Kriterierna för att ett brott ska klassas som femicid är mord i kombination med sexuellt våld, stympning och skändande av kroppen, tidigare hot och våld, förtroendeförhållande med förövaren och om offret hållits isolerad eller kroppen exponerats offentligt. Se Amnestys rapport

Relaterat

  Se alla pristagare

  Möt personerna runt om i världen som tilldelats Per Anger-priset.

   Om Per Anger-priset

   Svenska regeringens internationella pris för mänskliga rättigheter och demokrati.

    Mänskliga rättigheter

    Lär dig mer om mänskliga rättigheter och FN:s allmänna förklaring.