Till innehåll

Människorättskämpar

Människor runt om i världen riskerar sina liv för att kämpa för demokrati och mänskliga rättigheter. I det är undervisningsmaterialet får eleverna möta några av dessa modiga människor som fått Per Anger-priset, regeringens pris för mänskliga rättigheter och demokrati.

Intisar Al-Amyal

Intisar Al-Amyal fick Per Anger-priset 2020. Foto: Anne-Sophie Le Mauff

Så använder du materialet

Undervisningsmaterialet utgår från filmade intervjuer med Per Anger-pristagare samt övningar som tar upp frågor om civilkurage och mänskliga rättigheter. Eleverna får träna på att inhämta information från olika källor och träna sin förmåga till källkritik. I värderingsövningar får de också fundera på hur de själva skulle agera.

Materialet riktar sig till årskurs 7-9 och gymnasiet. Kan även användas på folkhögskola och annan vuxenutbildning på motsvarande nivå.

Introduktion till skolmaterialet Människorättskämpar

  Lektionsupplägg och övningar

  Här hittar du övningar där eleverna får träna sig i källkritik och att diskutera civilkurage och mänskliga rättigheter.

   Läs om människorättskämparna

   Intervjuer och fakta om de personer som fått Per Anger-priset.

   Kopplingar till skolans styrdokument

   Här följer förslag på hur du som pedagog kan koppla innehållet i uppgifterna till kurs- och ämnesplaner. Innehållet kan kopplas till andra ämnen som vi inte listat nedan.

   Läs mer om

    Per Anger-priset

     Läs mer om regeringens internationella pris för mänskliga rättigheter och demokrati.

     Mänskliga rättigheter

     Det är ännu långt kvar innan alla människors mänskliga rättigheter respekteras i världen. Här kan du lära dig mer om mänskliga rättigheter.

      Alla undervisningsmaterial

      Här hittar du som är lärare 27 olika material att använda i din undervisning. För klassrummet, för studiebesök till olika platser och material som elever kan använda på egen hand.