Till innehåll

Lektionsupplägg & övningar

I undervisningsmaterialet får eleverna ta del av berättelser olika människor som stått upp mot normer och lagar som begränsat. Här föreslår vi övningar om normer som både går att göra fristående eller kan kombineras med de olika personberättelserna.

Gör egna övningar

Om du som lärare vill sätta ihop egna övningar så följer här några av de frågeställningar som behandlas i övningarna och som du kan använda dig av för att formulera egna övningar för klassrummet.

 • Hur skapas normer?
 • Hur och varför upprätthålls normer?
 • När upplever du att du reproducerar/återskapar en norm?
 • Hur och varför kan normer förändras?
 • En och samma norm kan ses som negativ av vissa och positiv av andra. Vad är det som gör att man tycker olika och hur påverkar det a) individen b) samhället?
 • Tror ni att vi i Sverige kan få en samsyn kring normer och ett visst normsystem? Varför/varför inte?
 • Bör vi sträva efter att alla ska ha exakt samma normer? Om ja, vad ser ni för problem med det? Om nej, vad ser vi för problem med det?
 • I Sverige har vi lagar och rättigheter/skyldigheter som förbjuder folk att bli diskriminerade på grund av att vi är olika. Men undersökningar visar (MUCF, Folkhälsoinstitutet m.fl.) att många individer ändå blir kränkta och till och med blir utsatta för våld på grund av sitt utseende, klädval, könstillhörighet, sexuell läggning, funktionsvariation, religiös- eller politisk tillhörighet. Varför kränker de som inte avviker från normen?
 • Vad kan a) du själv b) samhället göra för att motverka att individers rättigheter begränsas?

Gör övningar till personberättelser

På elevsidorna, i rutan ”För läraren”, rekommenderar vi några av övningarna som passar extra bra till den specifika personberättelsen. Dessa övningar bör du som lärare noga läsa igenom innan du instruerar eleverna och det är också viktigt att det är du som leder övningen och ser till att avbryta om någon känner obehag.

""

Mer från undervisningsmaterialet

  HBTQ, normer och makt

  Ett undervisningsmaterial som handlar om dina och mina rättigheter, och våra möjligheter att vara de vi vill vara.

   Lärarhandledning till HBTQ, normer och makt

   I lärarhandledningen till undervisningsmaterialet får du inspiration och förslag på hur du kan arbeta med materialet tillsammans med dina elever och vad du kan behöva tänka på innan du sätter igång. Här hittar du även kopplingar till skolans styrdokument.

    Lektionsupplägg

    Här finns generella övningar om normer och övningar som kan kombineras med personberättelser.