Till innehåll

Kopplingar till skolans styrdokument

Undervisningsmaterialet "HBTQ, normer och makt" är utformat i enlighet med skolans styrdokument, främst i ämnena historia och samhällskunskap men det går även att jobba ämnesövergripande inom exempelvis svenska, religionskunskap, bild och biologi. Detta ger eleverna möjlighet att reflektera över frågor om sexualitet, relationer, normer och jämställdhet utifrån olika infallsvinklar.

I flera av skolans kursplaner anges att undervisningen skall ta upp frågor kring sexualitet, relationer, kön och jämställdhet. Nedan följer utdrag ur ämnesplanerna historia och samhällskunskap där vi ser att vårt material bidrar till att uppnå ämnets syfte och kopplingarna till det centrala innehållet.

Grundskolan årskurs 7–9

Gymnasiet