Till innehåll

Lättläst faktatext om Förintelsen och andra världskriget

Det här är en lättläst faktatext i 11 avsnitt med tillhörande frågor om Förintelsen och andra världskriget.

I början av varje avsnitt får du veta:

 • Vad avsnittet handlar om
 • Varför du behöver ha kunskap om detta
 • Nyckelord, alltså vilka ord som är viktiga i texten
 • En fråga om texten som du ska kunna svara på efter att ha läst texten

1. Vad var Förintelsen?

Vad?
Avsnittet handlar om vilka som var del av Förintelsen.

Varför?
Texten ska hjälpa dig att förstå vad Förintelsen är
och vilka roller olika länder och personer hade.

Nyckelord
Förintelsen, roller, förövare, offer, åskådare,
nazister, romer. koncentrationsläger.

Fråga?          
Vilka var förövare, offer och åskådare under Förintelsen?

Förintelsen

Förintelsen är det svenska namnet för nazisternas 
och deras medhjälpares 
folkmord av judar under andra världskriget.
Ungefär 6 miljoner judar mördades 
från år 1939 till år 1945.

Nazisterna hade tankar om 
att det fanns olika raser av människor
och att raserna var olika mycket värda.
Därför var det också folkmord av romer under kriget.
Nazisterna förföljde, fängslade och mördade också
flera tusen människor som hade andra politiska åsikter,
som var homosexuella 
eller som nazisterna tyckte var asociala, 
alltså inte passade in i samhället.

Bild på Auschwitz 1 på en gångväg i grus med taggtråd längs med sidorna.

Auschwitz I. Foto: Bosse Bjerkerot

Roller under Förintelsen

Det är ofta svårt att säga exakt
vilken roll människor eller länders regeringar haft
i händelser under historien.
Så är det också med Förintelsen.

Ett sätt att förstå historien lite bättre 
är att titta på rollerna förövare, offer och åskådare.

Förövare betyder en person eller regering 
som gjort ett visst brott mot andra människor.
Nazisterna var förövare under Förintelsen.
De är ansvariga för folkmord på judar och romer.

Men nazisterna var inte de enda förövarna.
Regeringar i andra länder som mördade 
eller skickade judar och romer 
till koncentrationsläger var också förövare
eftersom de hjälpte nazisterna.
Enskilda personer kunde också vara förövare.

Offer är den människa eller de människor 
som blir förföljda eller som blir behandlade med våld.
Ibland kan ordet offer betyda att den personen
inte kan eller försöker slå tillbaka mot förövaren.

Människor som tillhörde folkgrupperna 
judar och romer blev offer för nazisternas 
och deras medhjälpares mördande. 
Nazisterna mördade också grupper 
som till exempel politiska motståndare, 
homosexuella, Jehovas vittnen, 
människor med en funktionsnedsättning.      

Åskådare är en person som ser på 
och som inte gör något åt det som händer.
Människor och regeringar kan vara åskådare.

Det kan finnas olika orsaker
varför människor eller regeringar inte gör något.
De kanske är rädda 
eller de kanske tycker att det inte är viktigt. 
Många åskådare i Nazityskland var inblandade i Förintelsen.

Det kunde till exempel vara genom deras arbeten
eller att de köpte en bostad som judar ägt
men som nazisterna hade tagit från judarna.

Nazisterna ville utrota allt judiskt

Nazisterna ville att det inte skulle finnas några judar 
eller någon judisk kultur.
De ville utrota alla judar i Tyskland. 
Nazisterna ville alltså mörda ett helt folk. 
Därför kallas det folkmord.
Eftersom det var krig,
kunde nazisterna fortsätta med sina folkmord
under sex år.

Mord och förföljelse av romer och andra grupper

Folkmordet av romer är en del av Förintelsen.
Nazisterna förföljde, fängslade och mördade också 
andra grupper av människor 
som nazisterna tyckte var farliga eller mindre värda. 

2. Tyskland under 1930-talet

Vad?
Avsnittet handlar om hur nazisterna fick makten i Tyskland
och hur de kunde ha kvar makten.

Varför?
Du lär dig om hur nazisterna styrde Tyskland.

Nyckelord
Aktiebörsen kraschade, Adolf Hitler, rikskansler, Führer.

Fråga?
Hur kunde nazisterna få makten i Tyskland?

Före andra världskriget

Ekonomin var dålig i stora delar av världen
i slutet av 1920-talet.
Aktiebörsen i New York kraschade.
De som hade sparat pengar i aktier 
förlorade alla sina pengar.  
Många var arbetslösa och förlorade sina hem.
Människor kände oro inför framtiden.
Så var det också i Tyskland. 
Nazistpartiet Nationalsocialistiska arbetarpartiet, NSDAP
och partiets ledare Adolf Hitler 
lovade folket att allt skulle bli bättre.
Många människor började tro på nazismen
och Hitler blev Tysklands rikskansler år 1933.

Ingen demokrati i Hitlers Tyskland

I augusti 1934 sa Hitler att han var
Tysklands ledare och diktator.
Han var Führer.
Det var viktigt för den nazistiska regeringen
att det inte skulle vara demokrati i nazityskland.
Regeringen förbjöd därför andra partier,
som det kommunistiska partiet
och det socialdemokratiska partiet.
Partiernas ledare och medlemmar
blev skickade till koncentrationsläger.
Koncentrationslägren var ett slags fängelse.

Nazisterna använde hot och våld

Det blev bättre för många människor i Nazityskland
med Hitler som landets ledare.
Många tyckte därför att nazismen var bra.

Men nazisterna hotade också människor 
och använde våld.
De som inte tyckte som nazisterna
vågade inte säga sina åsikter.
Många tidningar vågade därför inte skriva 
något negativt om nazismen.

3. Idéer om att det finns mänskliga ”raser”

Vad?
Avsnittet handlar om att många trodde 
att det fanns olika "raser" av människor
och att "raserna" var olika mycket värda.

Varför?
Du lär dig förstå var nazisternas idéer om olika "raser" 
kom från och hur de använde dessa idéer 
för att behandla människor olika.

Nyckelord
"Raser", rasbiologi, "ariska rasen", "asocial", antisemitism, 
antiziganism, Nürnberglagarna, fascism.

Fråga?
Hur använde nazisterna idéerna om olika "raser"
i Förintelsen?

Idéer om olika "raser" av människor

Många i Europa och i andra delar av världen
trodde i början av 1900-talet
att det fanns olika "raser" av människor.
De tankarna kallas för rasbiologi.

I Sverige bestämde riksdagen på 1920-talet 
att starta Statens institut för rasbiologi i Uppsala.
Institutet skulle studera hur olika "raser" 
kunde påverka Sverige som land 
och påverka svenskarna som folk. 

I Tyskland gick tankarna om rasbiologi 
mycket längre.
Där hade tankar funnits under en längre tid
att det tyska folket var bättre än alla andra folk.

Nazisterna började dela upp folket i Tyskland
i olika "raser" som var olika mycket värda.
Den "ras"som var mest värd 
var den nazisterna kallade 
"den rena ariska rasen".
Nazisterna tyckte att judar och romer var "sämre raser"
De "raserna" var ett hot mot det tyska folket 
och ett hot mot landet Tyskland. 

Nazisterna sa att romer var ett hot mot den tyska "rasen"

Forskarna i rasbiologi försökte vetenskapligt bevisa 
att romer är sämre än den "ariska rasen".

Nazisterna skapade en lag som hette Lagen om ärftlighet
när de hade fått makten i Tyskland.
De använde lagen för att med tvång sterilisera romer
och för annat våld mot romer.   
Nazisterna ökade forskningen i rasbiologi.
Målet var att bevisa att det nazisterna sa var 
dåligt hos romerna
är något som ärvs från en generation till nästa generation.
Därför var romer ett hot mot den tyska "rasen"
och ett hot det tyska folkets gemenskap.

Ett land för de tyska folken

Nazisterna tyckte att alla som talade tyska i Europa
och hade en tysk kultur
skulle bo i samma land.
De skulle vara del av ett stort Tyskland,
ett Stortyskland.
Därför ville nazisterna ta tillbaka de områden 
som landet förlorat efter första världskriget.

De första områdena som blev en del av Stortyskland
var Saar-regionen vid Frankrike och Luxemburg,
Österrike och den del av Tjeckoslovakien 
där folket talade tyska.  
Men när nazisterna ville ha området i Polen
som de förlorat efter första världskriget,
då protesterade Storbritannien och Frankrike.
De två länderna lovade att hjälpa Polen 
om Tyskland attackerade.

De tyska folken skulle tillhöra samma land

Nazisterna tyckte att de folk i Europa som talade tyska och hade en tysk kultur skulle tillhöra ett ”Stortyskland”. Därför ville nazisterna uppfylla det tyska folkets önskan att de områden Tyskland hade förlorat efter första världskriget skulle återlämnas. Det första området som blev en del av ”Stortyskland” var Saar-regionen vid gränsen mot Frankrike och Luxemburg. 1938 ockuperade Nazityskland Österrike med stöd av det österrikiska folket. En kort tid efter det blev även de tysktalande områdena i Tjeckoslovakien en del av ”Stortyskland”. Nazisterna ville ha ett område i Polen som Tyskland förlorat efter första världskriget. Den polska regeringen protesterade och Storbritannien och Frankrike lovade att ingripa om Tyskland angrep Polen.

Antisemitism och antiziganism i Europa

Det fanns redan antisemitism och antiziganism 
i Tyskland och i övriga Europa
när nazisterna fick makten.
Folket i Tyskland trodde därför på 
det nazisterna sa om judar.
I nazisternas propaganda 
var judarna det största hotet mot det tyska folket
och judarna ansvarade för all ondska i världen.

Många människor var misstänksamma 
och hade fördomar mot romer redan innan nazismen.
Romer hade bott i Europa i flera hundra år.

Judar hade bott i Tyskland i flera hundra år

Judar har bott sedan 600-talet
i det område som är Tyskland idag.
Under 1930-talet var mindre än en procent judar 
av den tyska befolkningen.
Då bodde ungefär 500 000 judar i Tyskland.

Nürnberglagarna var diskriminering mot judar och romer

Den nazistiska regeringen skapade nya särskilda lagar
som kallades Nürnberglagarna.

Lagarna sa till exempel
att judar inte fick äga företag eller ha ett statligt arbete.
De fick inte gifta sig med en "arisk" person
och judiska barn fick inte gå i skolan
med barn som inte var judar.
Förbuden blev fler och fler.
Till slut fick inte judar äga en radio,
inte gå i parker eller på bio.

Lagarna hade också olika förbud för romer.
Romerna fick inte längre vara tyska medborgare
trots att de varit tyskar under lång tid.

Bilden visar en lista eller diagram som presenterar nürnberglagarna.

Affisch som visar bestämmelserna för ”raser” i Nürnberglagarna. Foto: Reichsauschuss für Volksgesundheitsdienst

Det fascistiska Italien

Italiens ledare hette Benito Mussolini.
Han var fascist.
Fascismen och nazismen har många likheter.
Båda ideologierna tror på diktatur 
och använder våld och förtryck
mot de som är annorlunda eller tycker på andra sätt.
Den fascistiska regeringen i Italien skapade till exempel 
lagar år 1938 som diskriminerade judar. 

Tyskland och Italien hade en pakt sedan 1930-talet. 
En pakt är ett avtal om samarbete i krig.
År 1940 blev Japan också en del av pakten.

4. Judiska flyktingar från Tyskland

Vad?
Avsnittet handlar om de judar som försökte fly 
från Tyskland
och hur andra länder tänkte om judarna.
Du får också veta lite om nazismen i Sverige.

Varför?
Du lär dig förstå hur andra länder kunde se på
när nazisterna behandlade judarna illa
och hur länderna var mot de judiska flyktingarna.

Nyckelord?
Flyktingar

Fråga?
Varför ville länder inte ta emot judiska flyktingar?

Ett id-kort stämplat med ett "J".

Ett id-kort, så kalalt Kennkarte. Foto: USMHH

Andra länder sa nej till judar

Nazisterna ville i början
att alla judar skulle flytta från Tyskland.
Men Nürnberglagarna gjorde 
att judarna inte hade några pengar.
De hade därför mycket svårt att resa någonstans.
Judar som försökte fly
hade svårt att hitta ett land att fly till.
Nästan inga länder ville ta emot judar.

Sverige sa också nej till judar

Sverige ville inte heller ta emot judar på 1930-talet.
Många svenskar var fortfarande misstänksamma
mot judar
trots att det bott judar i vårt land i flera hundra år.
Tidningar, teckningar och filmer visade under lång tid
judar som annorlunda människor
och att de inte var lika bra som svenskar.

Nazisterna var aldrig med i den svenska regeringen

De svenska nazistiska partierna blev aldrig så stora
att de fick vara med i riksdagen eller i regeringen.

De två största partierna under 1930-talet i Sverige
var Socialdemokraterna och Allmänna valmansförbundet.
Allmänna valmansförbundet heter Moderaterna idag.
Per-Albin Hansson var statsminister
och partiledare för Socialdemokraterna. 

5. Pogromer mot judar

Vad?
Avsnittet handlar om pogromer 
och om hur nazisterna behandlade romer.
En pogrom är en planerad och våldsam aktion 
mot judar.  

Varför?
Du lär dig om hur våldet och förföljelserna
mot judar och romer ökade under slutet av 1930-talet. 

Nyckelord
Novemberpogromen, synagoga, bönehus.

Fråga?
Vad var Novemberpogromen?

Novemberpogromen år 1938

En pogrom är en planerad, våldsam aktion mot judar.
Nazisterna gjorde en stor pogrom mot judar i Tyskland
natten mellan 9 och 10 november 1938.
Militärer och privatpersoner förstörde judiska hem
och judiska butiker i många städer.
De slog sönder saker 
och skrev meddelanden med hat på fönster och dörrar.
Många judar blev misshandlade.
400 personer dödades, 30 000 män blev arresterade
och 1400 synagogor och hus för böner blev förstörda.

Dagen efter var gatorna i de judiska kvarteren 
fulla med trasigt glas, trasiga möbler och värdesaker.
Händelsen kallas Novemberpogromen.

Bilden visar en synagoga där eldslågor och rök kommer ut ur fönster och tak.

Den brinnande synagogan på Böhmerstrasse i Frankfurt 10 november 1938. Foto: Yad Vashem

Romer fick inte flytta

Nazisterna bestämde om ett förbud för romer att flytta.
De fick inte lämna platsen där de bodde.
Romer som försökte flytta
skickade nazisterna till koncentrationsläger.
Många romer kom till arbetsläger
eller speciella läger för romer.
Livet i lägren var mycket svårt
och många romer dog. 

Romer väntar på transport till läger. Foto: Bundesarchiv

6. Andra världskriget startade

Vad?
Avsnittet handlar om hur andra världskriget startade. 

Varför?
Du lär dig om hur nazisterna startade andra världskriget
och vilka länder som var med i kriget. 

Nyckelord
Axelmakterna, de allierade, Sovjetunionen, Josef Stalin, 
getto, Davidsstjärna, ockupera

Fråga?
Hur startade andra världskriget?

Andra världskriget och Förintelsen

För att förstå hur Förintelsen under andra världskriget
kunde hända
är det viktigt att förstå hur stort kriget var.

På den ena sidan i kriget var nazisternas Tyskland,
Italien och från slutet av 1941 också Japan.
De länderna tillsammans kallas Axelmakterna.

På den andra sidan i kriget var Storbritannien,
Frankrike, Polen och från år 1941 också 
Sovjetunionen och USA
och flera andra länder.
Det brittiska samväldet till exempel,
som Kanada, Indien, Australien och Nya Zeeland.
Alla dessa länder tillsammans kallas De allierade.

Andra världskriget startade i september 1939

I augusti 1939 lovade Tyskland och Sovjetunionen
att inte anfalla varandra.
Alla andra länder blev mycket förvånade 
eftersom Sovjetunionens ledare Stalin
och Hitler inte tyckte om varandras politik.

Men det som ingen annan visste var
att Stalin och Hitler hade bestämt tillsammans
hur de skulle dela upp områden i östra Europa 
mellan Tyskland och Sovjetunionen. 
Tyskland skulle få nästan hela Polen.
Sovjetunionen skulle få Finland, Estland, Lettland
och Litauen.

Den 1 september 1939 gick tyska soldater in i Polen.
Storbritannien och Frankrike hade lovat Polen
att de skulle skydda landet om Tyskland anföll.
Därför förklarade Storbritannien och Frankrike krig 
mot Tyskland några dagar senare.
Andra världskriget hade startat.

Andra världskriget startade i september 1939

Den 1 september angrep tyska trupper Polen, bara en vecka efter överenskommelsen mellan Nazityskland och Sovjetunionen. Några dagar senare förklarade Storbritannien och Frankrike krig mot Tyskland. Det andra världskriget hade nu startat.

Tyska soldater och tysk polis tar bort bommen vid gränsen till Polen. Foto: Wikimedia Commons/Bundesarchiv

Nazisterna förföljde judar i Polen

Nazisterna började förfölja judar i Polen
efter att Tyskland ockuperat Polen.
De behandlade också det polska folket dåligt.

Nazisterna skapade getton för de polska judarna.
Ett getto var en stängd del av en stad.
Husen var dåliga och människorna bodde trångt.
Det fanns dåligt med mat 
och många människor blev sjuka.
 
Judarna var tvungna att ha en stjärna på sina kläder
för att visa att de var judar.
Stjärnan kallas för Davidsstjärnan.

Nazityskland attackerar Norge och Danmark

Nazityskland anföll Danmark och Norge i april 1940
och efter några månader 
hade tyskarna kontroll över båda länderna.
Nu var Sveriges närmaste grannar
ockuperade av Tyskland.

Kriget i västra Europa

Nazityskland anföll Belgien, Nederländerna, Frankrike
och Luxemburg i maj 1940.
Länderna gav upp ganska fort.

7. Förföljelserna ökade

Vad?
Avsnittet handlar om vad som hände med de judar och romer
som fanns i länder nazisterna ockuperade. 

Varför?
Du lär dig om vad nazisterna gjorde mot de judar och romer 
som bodde i länder som nazisterna ockuperade.  

Nyckelord
Koncentrationsläger, Auschwitz. Einsatzgruppen.

Fråga?
Vad hände med de judar som var medborgare 
i länder som nazisterna ockuperade? 

Franska judar skickades till koncentrationsläger

I Frankrike fanns över 300 000 judar. 
Många judar hade flytt från centrala och östra Europa
till Frankrike i början av andra världskriget.

När nazisterna ockuperat Frankrike
skapade de samma lagar och förbud för judar
som i Tyskland.

År 1941 började nazisterna i Frankrike 
skicka judar till koncentrationsläger.
I mars 1942 skickade nazisterna 
de första judarna från Frankrike 
till koncentrationslägret Auschwitz i Polen.

Nederländerna och Belgien

När nazisterna hade ockuperat Nederländerna
tog de över judarnas affärer och företag.  
Judar hade inte längre samma rättigheter 
som andra medborgare 
och de fick inte arbeta för staten.

Nazisterna bestämde också att alla judar 
måste registrera sig.
Nästan 160 000 judar registrerade sig.
25 000 av dem var judar som hade flytt från Tyskland 
när nazisterna fått makten.

Många av judarna som bodde i Belgien
tvingades att arbeta som slavar.
Mellan åren 1942 och 1944 skickade nazisterna
25 000 judar från Belgien till Auschwitz.
Färre än 2 000 judar överlevde.

Judar var förföljda i länder som Tyskland ockuperade

Det var en jakt på judar i nästan alla länder 
som nazisterna hade ockuperat. 
Nazisterna skickade judar från hela Europa 
till koncentrationsläger och förintelseläger 
i till exempel Polen.
I östra Europa sköts judar och romer.
Nazisternas folkmord på judar var under hela kriget.
Det var folkmord i stora städer och i små byar på landet. 

Tysklands anfall på Sovjetunionen

Tyskland började kriga mot Sovjetunionen sommaren 1941.
Nazisterna följde alltså inte det de kommit överens om
med Sovjetunionen år 1939.

Särskilda trupper som kallades Einsatzgruppen
fick order att mörda judar, kommunister 
och andra som nazisterna tyckte var ett hot.
Einsatzgruppen samlade judar och romer 
vid stora massgravar och sköt ihjäl dem.

Nazisterna använde också bussar för att mörda.
De fyllde bussarna med människor. 
och gjorde så att avgaserna åkte in i bussen. 
Människorna dog av förgiftning. 

Romer deporterades från Österrike till getton i Polen

Nazisterna deporterade, alltså skickade med tvång
5 000 romer från Österrike till staden Łódź i Polen
under hösten 1941.
Där fanns redan ett getto för judar
och det området fick en särskild del för romer. 

700 romer dog av sjukdomen tyfus i gettot.
De som fortfarande levde tre månader senare 
skickades till förintelselägret Chełmno
där de mördades. 

8. Nazisternas läger för fångar

Vad?
Avsnittet handlar om de olika läger 
som nazisterna skapade för judar, romer och andra fångar. 

Varför?
Du lär dig om vad nazisterna gjorde mot judar, romer 
och andra fångar i lägren.  

Nyckelord?
Koncentrationsläger, förintelseläger, slavar 
avrättning 

Fråga?
Varför byggde nazisterna förintelseläger? 

Koncentrationsläger

Nazisterna byggde många koncentrationsläger i Europa.
De flesta lägren var i Polen och i Tyskland.

Koncentrationslägren var ett slags fängelser.
Människorna var tvingade att arbeta som slavar.
Livet i lägren var mycket svårt 
och många dog av svält och sjukdomar till exempel.

Många judar blev skickade till koncentrationsläger.
Men nazisterna skickade också andra personer till lägren.
I lägren fanns till exempel 
romer, personer som var emot nazismen, kriminella 
och andra människor 
som nazisterna tyckte var mindre värda.

Förintelseläger

Nazisterna byggde förintelseläger. 
De flesta lägren var i de områden i Polen
som Tyskland hade ockuperat.

Ett förintelseläger var en dödsfabrik.
Det var en plats där nazisterna avrättade,
alltså mördade människor.
De mest kända dödslägren är 
Belzec, Chelmno, Sobibór, Treblinka, Maidanek 
Och Auschwitz-Birkenau.

Nästan 3 miljoner judar avrättades i olika dödsläger.
Ungefär lika många judar mördades i östra Europa
efter att Tyskland anföll Sovjetunionen år 1941.

Bilden visar ugnar med öppna luckor.

Utanför de stora krematorieugnarna i Majdanek låg högar med människoben kvar när de sovjetiska trupperna intog lägret. Bilden är taget av en sovjetisk fältfotograf den 24 juli 1944. Foto: Mikhail Trakhman/USHMM

Krig i andra delar av världen

I december år 1941 bombade Japan 
den amerikanska militära basen Pearl Harbor på Hawaii.
USA startade då krig mot Japan.

Några dagar senare sa Tyskland 
att de var i krig mot USA.
Nu var USA med i krig både i Asien och i Europa.

Romska avdelningen i Auschwitz

Den nazistiska regeringen bestämde i december 1942
att alla romer som fortfarande fanns i tyska områden
skulle skickas till Auschwitz. 
Där hade nazisterna skapat 
en särskild avdelning för romer.

22 000 romer från olika fångläger i Tyskland, Polen
och Österrike skickades till den romska avdelningen.
Hälften av dem dog av sjukdomar och svält.

I lägret fanns romer som varit soldater i Tysklands armé
under första världskriget.
När nazisterna försökte avrätta de första romerna i lägret
gjorde dessa romska soldater motstånd.
Därför flyttade nazisterna 
alla fångar som var unga och starka män.
Kvar i lägret var kvinnor, barn och äldre män.

Lägrets ledning bestämde att stänga lägret sommaren 1944. 
Alla romer i lägret skulle därför dödas.
Den 2 augusti 1944 mördades 4 200 romer i Auschwitz.
De mördades med giftig gas.

Den 2 augusti är därför en minnesdag 
för det romska folkmordet.

Auschwitz-Birkenau (Foto: Bosse Bjerkerot)

9. Krigsslutet

Vad?
Avsnittet handlar om att det var krig 
på många platser i världen under andra världskriget . 

Varför?
Du lär dig om hur stort andra världskriget var.  

Nyckelord?
Atombomb, Hiroshima, Nagasaki 

Fråga?
Varför gav Tyskland och Japan upp år 1945? 

Italien gav upp och Tyskland styrde landet

De allierade Storbritannien och USA 
började kriga mot Italien sommaren 1943.
Italien gav upp efter ett par månader.
Men de brittiska och amerikanska trupperna 
fanns inte i hela Italien.
Tyskland tog därför över de norra delarna av landet.

Livet för de 43 000 judar som bodde i norra Italien
blev mycket svårt.   
Nazisterna började ganska snart 
att deportera judar till koncentrationsläger.
Men många judar fick hjälp av italienare 
och av katolska kyrkan att gömma sig.

Slutet på kriget i Europa

Storbritannien, Kanada, USA och Frankrike 
skickade soldater till Normandie i norra Frankrike 
för att kriga mot den tyska armén
i juni 1944.
Efter några månader var Frankrike ett fritt land igen.

Våren 1945 hade de allierade tryckt tillbaka 
den tyska armén in i Tyskland.
Den 8 maj 1945 gav Tyskland upp.
Andra världskriget i Europa var slut.

Den första atombomben

Det var ännu inte fred mellan Japan och USA.
Den 6 augusti 1945 bombade USA 
den japanska staden Hiroshima med en atombomb.
Det var första gången en atombomb användes.
80 procent av staden blev förstörd. 
150 000 människor dog.

Två dagar senare bombade USA 
staden Nagasaki på samma sätt.

Enormt många döda

Under andra världskriget dog 
enormt många människor som inte var soldater.
Sammanlagt dog ungefär 50 miljoner människor.

Bilden visar sex män sittandes framför dokument vid avlångt bord.

Här undertecknar tyske generalfältmarskalken Wilhelm Keitel kapitulationen. Keitel dömdes senare till döden för krigsförbrytelser och avrättades 1946. Foto: Yad Vashem

10. Efter andra världskrigets slut

Vad?
Avsnittet handlar om vad som hände med dem
som varit med om Förintelsen, 
både som förövare och offer. 

Varför?
Du lär dig om hur de som var ansvariga för Förintelsen 
blev dömda i domstol. 
Du lär dig också om vad som hände 
med de judar som bodde i Europa efter kriget.  

Nyckelord
Rättegångarna i Nürnberg, brott mot mänskligheten, 
Förenta nationerna - FN.

Fråga?
Vad hände med de judar som överlevde Förintelsen? 

Rättegångarna i Nürnberg

Några av de nazistiska ledarna 
blev dömda för Förintelsen och andra brott 
i rättegångar efter andra världskriget.
Flera av ledarna hade redan tagit sina liv
och kunde därför inte bli dömda.
En av dem var Adolf Hitler.

Rättegångarna var i den tyska staden Nürnberg. 
Domstolen sa att brotten var brott mot mänskligheten.
Efter rättegångarna i Nürnberg 
bestämde Förenta nationerna – FN om
Deklarationen om de mänskliga rättigheterna.

Bild från Nürmbergrättegången. Foto: Yad Vashem

Hur Förintelsen påverkade världen

När andra världskriget var slut
och folkmordet på judar var avslutat,
då hade nästan 6 miljoner judar mördats.
1,5 miljon av dem var barn.

Innan kriget levde 3,3 miljoner judar i Polen.
Efter kriget fanns bara 50 000 judar kvar.
Sovjetunionen dödade mer än en halv miljon judar.
I Nederländerna fanns bara 20 000 judar kvar
av de 140 000 judar som levde där innan kriget.
I Grekland mördades 62 000 av 74 000 judar
som var medborgare i landet.

De flesta judar som överlevde Förintelsen
lämnade Europa efter andra världskriget.
Flera hundra tusen judar flyttade till Israel,
USA, Kanada, Australien, Sydamerika
och Sydafrika. 

Forskning om romer idag

Många forskar idag om det romska folkmordet.
Det är viktigt att det finns information och dokumentation.
Än så länge vet vi inte säkert 
hur många romer som blev mördade av nazisterna.
Det kan vara så många som en halv miljon romer.   

11. Det är svårt att förstå Förintelsen

Vad?
Avsnittet handlar om att mycket av
judisk kultur och romsk kultur blev förstörda
och att det är svårt att prata om Förintelsen. 

Varför?
Du lär dig mer om hur Förintelsen påverkade världen
och varför det fortfarande kan vara svårt 
att prata om Förintelsen.  

Nyckelord
Judisk kultur, romsk kultur, folkmord. 

Fråga?
Varför kan det vara svårt att prata om Förintelsen?

Europa efter Förintelsen

Det har under lång tid funnits både antisemitism 
och antiziganism i Europa.
Men den judiska och den romska befolkningen 
har varit en naturlig del av Europas många olika folk. 

Den judiska kulturen var förstörd
efter andra världskriget och Förintelsen.
Nazisterna hade försökt att utrota
både det judiska folket och deras kultur.
Nazisterna mördade också en stor del
av den romska befolkningen.

Men det tog lång tid innan världen sa 
att det varit ett folkmord också på romer.

Judar och romer i många samhällen var borta. 
Nazisterna hade tvingat bort dem eller mördat dem.
Delar av ländernas folk var borta.
Många samhällen och städer 
saknade människor som arbetat som 
läkare, slaktare eller hantverkare. 
Före Förintelsen hade 
judar eller romer haft de yrkena,
men de var nu mördade eller hade tvingats bort.
Folkmorden och andra världskriget
drabbade stora delar av världen,
från norra Europa till Nordafrika. 

Människor var förövare och offer i Förintelsen

Vanliga människor var förövare i Förintelsen.
De var inte maskiner tränade för att döda.
Det var människor som gjorde hemska handlingar
mot andra människor. 
Men hur kunde en person som var någons man eller pappa
göra så hemska saker mot en annan människa,
mot kvinnor och barn?

Fångars skor i Auschwitz I. Foto: Bosse Bjerkerot.

Förintelsen är känsligt att prata om i flera länder.
Så är det också i Sverige.
Många tycker att Sveriges regering gjorde för lite
för att hjälpa judar och romer 
före, under och efter andra världskriget.
I andra länder är det känsligt att prata om Förintelsen
för att landets regering hjälpte nazisternas folkmord.

Det finns regeringar som vill ändra sitt lands histora.
De vill inte att allt det hemska
som de gjorde under andra världskriget ska vara känt.
Det finns också länder där alla som inte var nazister 
kallas hjältar eller motståndsmän. 

Historien är inte så lätt att förstå
och därför kan det vara känsligt 
och svårt att tala om Förintelsen. 

Relaterat

  För lärare: Om undervisningsmaterialet

  Här kan du som lärare läsa om hur du kan använda den här faktatexten och andra delar av undervisningsmaterialet "Förintelsen och andra världskriget" i din undervisning.

   Fakta om Förintelsen på flera språk

   Här hittar du en faktatext om hur Förintelsen gick till och vägen fram till den. Texten finns på arabiska, somaliska, engelska och svenska.