Till innehåll

Förintelsen och andra världskriget

Förintelsen var en unik händelse men väcker frågor som är relevanta i alla tider. Kunskap om de steg som ledde fram till folkmord kan hjälpa oss att förstå varför demokrati är viktigt för att värna de mänskliga rättigheterna.

Med fakta, frågor och ordförklaringar får eleverna en översikt över hur Förintelsen gick till och vägen fram till den. Materialet finns även på lättläst. Till materialet finns två tidslinjer, en faktatext på arabiska, somaliska, engelska och svenska samt en lärarhandledning.

Materialet har en tydlig struktur för att passa elever med olika behov. Det kan även användas som utgångspunkt för vidare diskussioner i klassrummet. 

Materialet vänder sig särskilt till dig som undervisar i historia eller samhällskunskap, på till exempel introduktions- och yrkesprogram på gymnasiet, på folkhögskola eller annan vuxenutbildning. Materialet kan även användas av andra skolformer.

Till det här materialet finns även en faktatext översatt till arabiska, engelska och somaliska. Samma text finns även på svenska. 

Välj version

  Faktatext

  En faktatext i 11 avsnitt med tillhörande frågor om Förintelsen och andra världskriget.

   Faktatext på lättläst svenska

   En faktatext i 11 avsnitt med tillhörande frågor om Förintelsen och andra världskriget. Texten är skriven på lättläst svenska.

   Tidslinjer

   De år som tas upp i tidslinjerna följer händelseförloppet i texterna som länkas till här ovanför.

    Tyskland och Europa 1919–1948

    Den här tidslinjen visar händelser i Tyskland och övriga Europa under åren 1919-1945. Tidslinjen är en del av undervisningsmaterialet Förintelsen och andra världskriget.

     Sverige 1928–1945

     Den här tidslinjen visar händelser i Tyskland och övriga Europa under åren 1919-1945. Tidslinjen är en del av undervisningsmaterialet Förintelsen och andra världskriget.

      Lärarhandledning

      Här hittar du mer information om materialet och hur det kan användas.

      Relaterat

       Fakta om Förintelsen på flera språk

       Här hittar du en faktatext om hur Förintelsen gick till och vägen fram till den. Texten finns på arabiska, somaliska, engelska och svenska.

        Rekommendationer för undervisning om Förintelsen

        En lärarhandledning med omfattande rekommendationer för undervisning om Förintelsen.