Till innehåll

Om undervisningsmaterialet

Här kan du som lärare läsa om hur du kan använda undervisningsmaterialet Demokrati pågår.

Materialet är tänkt att användas av läraren i klassrummet, men flera övningar ska delas med eleverna så de ska kunna arbeta i par eller smågrupper med en dator/grupp.

Materialet består av tre teman: ”Om demokrati”, ”Historiska perspektiv” och ”Demokratiska samtal”. Dessa teman består av vardera två övningar. Varje övning har en ungefärlig tidsangivelse. Se den som en grov uppskattning.

Om demokrati

Detta tema innehåller två övningar som fördjupar förståelsen för demokratins värden och principer:

 • Demokratiska principer
 • Röster om demokrati

Övningen Demokratiska principer innehåller ett bildspel med sju demokratiska principer, eller byggstenar för demokrati. Dessa är tänkta att visas och diskuteras i helklass. I handledningen Till läraren finns bland annat förslag på lektionsupplägg och faktastöd.

Övningen Röster om demokrati innehåller tre korta intervjuklipp med människor som själva har upplevt diktatur och som pratar om demokratins värden. Intervjuerna är tänkta att visas i helklass. I handledningen Till läraren finns bland annat förslag på lektionsupplägg, förslag på diskussionsfrågor och faktaunderlag.

Historiska perspektiv

Detta tema innehåller två övningar som skapar sammanhang och ger eleverna överblick genom ett historiskt perspektiv på svensk demokrati:

 • Tidslinjen
 • Utan demokratiska rättigheter

Övningen Tidslinjen innehåller en tidslinje med exempel på beslut och händelser som påverkat demokratin i Sverige samt diskussionsfrågor till denna. I handledningen Till läraren finns bland annat förslag på lektionsupplägg och faktastöd samt tidslinjen som pdf och utskrivbara frågekort.

Övningen Utan demokratiska rättigheter handlar om tre personer som saknade demokratiska rättigheter även efter 1921. I övningen finns en ”personsida” för var och en av dessa tre och dessa innehåller ett bildspel, källor och diskussionsfrågor. I handledningen Till läraren finns bland annat förslag på lektionsupplägg, tips på ord som behöver förklaras och faktaunderlag.

Demokratiska samtal

Detta tema innehåller två övningar som tränar elevernas demokratiska förmågor: 

 • Vad är rättvisa?
 • Skapa demokratiska samtal

Övningen Vad är rättvisa? innehåller en berättelse med ett rättvisedilemma samt ett moment, Dela pizzan, där eleverna får lösa rättvisedilemmat genom att fördela en pizza. I den här övningen kan eleverna arbeta i par eller smågrupper. I handledningen Till läraren finns, förutom förslag på lektionsupplägg, faktastöd för samtal med eleverna om rättvisa .

Övningen Skapa demokratiska samtal innehåller ett digitalt verktyg där eleverna kan lista vad de anser vara byggstenar för ett bra demokratiskt samtal och skapa kollage om detta. I handledningen Till läraren finns bland annat förslag på lektionsupplägg, tips och mer information om kollageverktyget.

Förkunskaper

Dina elever behöver inte ha några speciella förkunskaper om demokrati innan ni arbetar med detta material. Vissa moment innehåller ord som kan vara svåra. I handledningarna Till läraren finns till vissa övningar exempel på ord som kan behöva förklaras.

Relaterat

  Utforska undervisningsmaterialet

  Själva undervisningsmaterialet finns på en egen webbplats www.demokratipagar.se

  22

  sep

  25

  jan

   Demokrati pågår som utställning och workshop

   Demokratin är fantastisk men komplicerad! Den tar inga raka vägar och blir nog aldrig riktigt färdig. Och det är vi tillsammans som kan göra den bättre och starkare. Visas på Västerbottens museum i Umeå.