Till innehåll

Miniredovisningar

I den här övningen får elever/deltagare lära sig mer om platser som användes av Sovjetunionens regim för att utöva kontroll över befolkningen. I övningen får eleverna/deltagarna varsitt kort och ska med hjälp av kortet hitta en plats på en digital kartan.

Ett kollage av "spelkort" som presenterar olika platser.

För lärare: Så här funkar övningen

I den här övningen får elever/deltagare varsitt kort och ska med hjälp av kortet hitta en plats på den digitala kartan. När eleverna/deltagarna lokaliserat platsen ska de läsa på om den och förbereda en muntlig redovisning på max en minut.

Genom att eleverna/deltagarna får berätta om olika platser och deras betydelse för att upprätthålla ett system av terror och förtryck kan de utveckla kunskaper om hur Sovjetunionen organiserades för att utöva i det närmaste total kontroll över befolkningen.

Beroende på klasstorlek kan du som pedagog välja om uppgiften ska göra individuellt eller i par. Redovisningarna kan göras i mindre grupper eller i helklass.

Tidsåtgång: en till två lektioner

För lärare: Förberedelser

Skriv ut och klipp ut korten med platser så att de finns färdiga att dela ut till elever/deltagare.

Instruktion till elever/deltagare

I denna uppgift ska du med hjälp av ett utskrivet kort hitta en plats på den digitala kartan. När du lokaliserat din plats ska du läsa på om den och sedan hålla en presentation som är max en minut för din klass. I din presentation ska du förklara vilken betydelse platsen hade för att utöva terror, förtryck och kontroll. Du ska även ta reda på om det finns något minnesmärke vid platsen som berättar om vad som hände där.

Gör så här:

 1. Titta på det kort du fått av din lärare.
 2. Gå till den digitala kartan och leta efter din plats. Vilka andra platser finns i närheten av den plats du tilldelats?
 3. Klicka på ”läs mer här” på den plats du tilldelats.
 4. Läs texten om din plats och förbered en redovisning som är max en minut.

Relaterat

  Se alla övningar i undervisningsmaterialet

  Ett undervisningsmaterial för årskurs 7-9 och gymnasiet, om platser i Moskva som kan berätta historien om terrorn och förtrycket i Sovjetunionen under 1900-talet.

   Elevtidning om kommunistiska regimers brott mot mänskligheten

   Elevtidningen skildrar på ett lättillgängligt sätt händelser i Sovjet, Kina och Kambodja ur ett ungdomsperspektiv. 
    Speltid - 4:43

    Kortdokumentär: Från dröm till terror

    Del 1 av 16 "Från dröm till terror – en film om kommunistiska regimers brott mot mänskligheten".