Till innehåll

Att arbeta med fördomar

Det här materialet innehåller övningar som är tänkta att vara ett underlag för samtal om fördomar med elever och deltagare. Varje övning tar inte mer än en lektion och flera är betydligt kortare.

En grupp skolungdomar sitter i ett klassrum och diskuterar.

Foto: pixabay.com

Vad är fördomar?

Fördomar är uppfattningar om andra människor som bygger på förutfattade meningar om den grupp dessa människor identifieras med. Det är åsikter om andra personer som inte bygger personliga egenskaper.

Därför kan vi säga att fördomar låser enskilda individer till en grupp, inte utifrån individens egen upplevelse av grupptillhörighet, utan en grupp som personen med fördomarna har placerat individen i.

Om materialet

Materialet vänder sig främst till dig som undervisar på gymnasiet, på folkhögskola eller annan vuxenutbildning. Det består av fyra olika övningar och har en tydlig struktur för att passa elever med olika behov.

Syftet är att ge lärare verktyg för att prata om fördomar och vad som kan ligga bakom dem, samt synliggöra det problematiska med fördomar. Övningarna är även tänkta att utmana elevers egna fördomar och ta reda på mer om varifrån de kommer. Samtal före och efter övningarna är viktigt och kan öka kunskapen och insikten om fördomar.

Så använder du övningarna

Övningarna är tänkta att användas som utgångspunkt för vidare diskussioner i klassrummet. De är till för att få elever/deltagare att förstå var fördomar kommer ifrån och hur man kan diskutera och problematisera dem. Syftet är inte att hänga ut vissa elever med ”fel” åsikter utan bidra till att gruppen tillsammans reflekterar över fördomar och vad de kan leda till. Under samtalen är det viktigt att eleverna eller deltagare inte känner sig utsatta utan inkluderade.  

Till övningarna finns även arbetsblad som pdf om du vill skriva ut och ge till dina elever.

Relaterat

  Se alla våra undervisningsmaterial

  Här hittar du som är lärare 27 olika material att använda i din undervisning. För klassrummet, för studiebesök till olika platser och material som elever kan använda på egen hand.

   Svåra frågor i klassrummet

   En kurs för lärare som vill veta mer om hur du kan bemöta intolerans, extremistiska uttalanden, konspirationsteorier, antidemokratiska uttryck, förintelseförnekelse och ”alternativa fakta”.

    Podden Prata rasism

    Följ med i en serie samtal med forskare och experter från offentlig sektor samt civilsamhället. Lyssna och reflektera, själv eller tillsammans med andra.