Till innehåll

Tid för tolerans

En attitydundersökning från 2013 om hur svenska skolungdomar ser på varandra och samhället i stort.

Under hösten 2013 genomförde vi en ny attitydundersökning. Urvalet motsvarar ungefär 10 500 svenska skolelever i årskurs 9 på högstadiet och årskurs 1-3 på gymnasiet. Totalt svarade 72 procent av eleverna på undersökningen.

I rapporten Tid för tolerans presenterar vi de huvudsakliga resultaten från vår senaste studie. Syftet med undersökningen är att undersöka intoleransens utbredning och förekomst bland svenska skolelever. Målet är även att belysa trender över tid. Därutöver har vi studerat en rad andra områden som är kopplade till hur svenska skolungdomar ser på varandra och samhället i stort. Exempel på områden vi tar upp är bland annat oro och förhoppningar inför framtiden och utsatthet för intolerans.

Rapporten är skriven av Jacob Severin och publicerades i oktober 2014. 

Ladda ner

Ladda ner rapporten och bilagor på olika språk här som PDF. Länkar öppnas i nytt fönster.

Rapporten på svenska

The report in English

Relaterade rapporter

  Den mångtydiga intoleransen

  En studie från 2009 av gymnasieungdomars attityder till romer, muslimer, judar, utomeuropeiska flyktingar och homosexuella. Grupper i samhället som möter fördomar, diskriminering eller andra former av negativ särbehandling.

   Intoleransrapporten 2003

   En studie av antisemitism, islamofobi, homofobi och generell intolerans bland skolungdomar.

    Antisemitiska attityder och föreställningar i Sverige

    En studie som kartlägger antijudiska fördomar och förhållningssätt bland svenskar mellan 16 och 75 år.