Till innehåll

Romers kulturella och språkliga rättigheter

En rapport som visar att romer tvingas dölja sin tillhörighet och sina barns ursprung i rädsla för diskriminering.

Rapporten Romers kulturella och språkliga rättigheter visar att romer tvingas dölja sin tillhörighet och sina barns ursprung i rädsla för diskriminering. Minoritetspolitiken som riksdagen beslutat om har inte förmått bryta diskrimineringen mot romer. Därmed är romers språk och kultur i många avseende fortfarande inte synliga i samhället.

Trots att Romani chib har ställning som nationellt minoritetsspråk har romer i många fall inte tillgång till undervisning i och på sitt modersmål. Det saknas lärare och läromedel. Har skolan inte tillräckliga kunskaper om romers språk och kultur får inte romska barn sina rättigheter förverkligade .

I slutet av dokumentet hittar du sammanfattning på engelska och romani chib.
In the end of this document you can find a summary in english and romani chib.

Rapporten är skriven av Lars Lindgren och publicerades 2011. 

Relaterat

  Minoritet i historien

  Rapporten "Minoritet i historien” undersöker den svenska allmänhetens kunskaper om de nationella minoriteternas historia och dess inställning till historisk rättvisa.

   Historisk forskning om rasism och främlingsfientlighet i Sverige

   Läs om hur rasism och främlingsfientlighet har studerats inom svensk forskning, och vilka resultat den forskningen har kommit fram till.

    Fakta om förföljelsen av romer under Förintelsen

    En stor del av den romska befolkningen i Europa dödades av nazisterna under andra världskriget. På den här sidan kan du lära dig om folkmordet på Romer.