Till innehåll

Om vad och hur ´må´ ni berätta?

En faktaskrift om undervisning om Förintelsen och andra folkmord.

Hur undervisar lärare i svensk skola om Förintelsen och andra folkmord? Vilka folkmord behandlas? Vilka mål arbetar elever och lärare mot och hur redovisar eleverna sina kunskaper? Förintelsen har fått en central position i den moderna historien. Berättelser, minnen, myter forskning och undervisning ger sammantaget en bild av Förintelsens genomgripande betydelse i den europeiska historie- och kultursfären.

Fil dr Niklas Ammert har ägnat frågorna en hel studie som han delger skriften Om vad och hur ´må ni berätta? - undervisning om Förintelsen och andra folkmord.

Relaterade publikationer

  Rekommendationer för undervisning om Förintelsen

  En lärarhandledning med omfattande rekommendationer för undervisning om Förintelsen.

   Besöksmål Auschwitz

   En rapport om svenska resor för elever till Förintelsens minnesplatser.

    Är skolan demokratifrämjande?

    En rapport från 2019 som sammanfattar forskningsläget om kopplingen mellan utbildning och demokratiska färdigheter.