Till innehåll

Okunskap, myter och rädsla

En rapport om den svenska allmänhetens förklaringar till fördomar och fientlighet mot judar som grupp.

Om rapporten

Rapporten "Okunskap, myter och rädsla” undersöker den svenska allmänhetens uppfattning och förklaringar till varför det uppstår fientlighet och fördomar mot judar. Syftet med rapporten har varit att kartlägga och synliggöra de vanligaste förklaringarna och lyfta fram exempel på förekomsten av stereotyper och antisemitiska tankefigurer hos svenska folket.

Rapporten är baserad på fritextsvar i samband med webbintervjuer med 3507 personer insamlades av Novus hösten 2020. Totalt 2515 personer (72 procent) besvarade fritextfrågan.

Rapportförfattare

Oscar Österberg, historiker och forskningssamordnare vid Forum för levande historia.

Relaterat

    Rasism

    Här hittar du samlad fakta om olika former av rasism. I form av seminarier, rapporter, reflektionsfrågor och filmer.

      Antisemitism i Sverige

      En jämförelse av attityder och föreställningar mellan 2005 och 2020. Antisemitiska attityder och föreställningar minskar i samhället men en inte obetydlig minoritet bär på dessa föreställningar och attityder.