Till innehåll

Med egna ögon – svenska vardagsförståelser av rasism

Rapport från 2018 om svenska folkets uppfattning om förekomsten av rasism i det svenska samhället.

Om rapporten

Rapport från september 2018 om svenska folkets uppfattning om förekomsten av rasism i det svenska samhället. 

Rapportförfattare

Oscar Österberg, forskningssamordnare vid Forum för levande historia.

Ladda ner

Grafiska gröna mönster.

Relaterat

  Rasism

  Här hittar du samlad fakta om olika former av rasism. I form av seminarier, rapporter, reflektionsfrågor och filmer.

   Historisk forskning om rasism och främlingsfientlighet i Sverige

   Läs om hur rasism och främlingsfientlighet har studerats inom svensk forskning, och vilka resultat den forskningen har kommit fram till.

    Kunskapsöversikt om erfarenheter av rasism

    En översikt av kunskap om människors erfarenheter av rasism i kontakt med svenska myndigheter och andra offentliga verksamheter.