Till innehåll

Kunskapsöversikt om erfarenheter av rasism

En översikt av kunskap om människors erfarenheter av rasism i kontakt med svenska myndigheter och andra offentliga verksamheter.

Fågelperspektiv på människor som går över ett övergångsställe.

Foto: Varavin88, Shutterstock

Om kunskapsöversikten

Forum för levande historia fick i november 2020 i uppdrag av regeringen att genomföra en kartläggning av kunskap om människors erfarenheter av rasism i kontakt med svenska myndigheter och andra offentliga verksamheter. Kunskapsöversikten ger en samlad bild av vetenskapliga artiklar, böcker, bokkapitel och rapporter som publicerats mellan januari 2016 och maj 2021.

Kartläggningen är en del av det arbete som utförs inom ramen för regeringens nationella plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott.

Kunskapsöversikten visar att det finns erfarenheter av rasism i människors kontakter med svenska myndigheter och andra offentliga verksamheter, men också att bilden är ofullständig. Det saknas kunskap om hur rasism drabbar olika grupper, och hur detta förändrats över tid, eftersom det saknas empiriska undersökningar och även jämförande studier.

Författare

Markus Lundström är forskare vid Mångkulturellt centrum och knuten till Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism vid Uppsala universitet. Han disputerade i ekonomisk historia 2017 och har bland annat studerat fascistisk idéproduktion samt rasism inom skolan.

Fanny Wendt Höjer är forskningsassistent vid Mångkulturellt centrum och doktorand vid Goldsmiths, University of London.

Ladda ner

Relaterat

  Rasism

  Här hittar du samlad fakta om olika former av rasism. I form av seminarier, rapporter, reflektionsfrågor och filmer.

   Historisk forskning om rasism och främlingsfientlighet i Sverige

   Läs om hur rasism och främlingsfientlighet har studerats inom svensk forskning, och vilka resultat den forskningen har kommit fram till.

    Med egna ögon – svenska vardagsförståelser av rasism

    Rapport från september 2018 om svenska folkets uppfattning om förekomsten av rasism i det svenska samhället.