Till innehåll

Kartläggning av utbildningsmaterial om de mänskliga rättigheterna

En kartläggning av utbildningsmaterial om de mänskliga rättigheterna - för den svenska grundskolans årskurs 9 samt gymnasieskolan.

Författare

Fil.dr Andreas Tullberg och fil.mag Frida Nilsson, Historiska institutionen, avdelningen för mänskliga rättigheter vid Lunds universitet.

Utgiven

Oktober 2013.

Relaterat

  Se alla våra undervisningsmaterial

  Här hittar du som är lärare ett 30-tal olika material att använda i din undervisning. För klassrummet, för studiebesök till olika platser och material som elever kan använda på egen hand.

   Är skolan demokratifrämjande?

   En rapport från 2019 som sammanfattar forskningsläget om kopplingen mellan utbildning och demokratiska färdigheter.

    Rekommendationer för undervisning om Förintelsen

    En lärarhandledning med omfattande rekommendationer för undervisning om Förintelsen.