Till innehåll

Kartläggning av samlingar kopplande till Förintelsen vid kulturhistoriska museer och arkiv i Sverige

Våren 2021 fick Forum för levande historia i uppdrag av regeringen att som ett led i inrättandet av Sveriges museum om Förintelsen, samla in föremål, berättelser, dokument och arkivmaterial från överlevande och deras liv i Sverige. Utöver detta fick myndigheten också i uppdrag att göra en kartläggning av befintliga samlingar som innehåller information om överlevande med anknytning till Sverige eller material från deras liv i Sverige.

I dialog med Statens historiska museer (SHM), beslutades att SHM skulle genomföra kartläggningen och att den skulle utgöra grunden för en framtida digital kunskapsnod vid Sveriges museum om Förintelsen. Resultatet av kartläggningen presenteras i denna rapport.

Rapporten innehåller dels översiktliga presentationer per institution, dels en mer detaljerad bilaga där digitaliserade objekt listas per institution. Denna bilaga är en Excel-fil som kan begäras ut från registraturen@levandehistoria.se

Rapportförfattare

Lotta Fernstål är filosofie doktor i arkeologi och arbetar som förste antikvarie och forskare vid Statens historiska museer. Hon har de senaste åren främst arbetat med romsk historia, men intresserar sig även för samtidsarkeologi och historiebruk och var bland annat en av redaktörerna för antologin Sverige i tiden. Historier om ett levande land (2015).

Ladda ner

Ladda ner sammanställning av enkäten (öppnas i nytt fönster).

Relaterat

  Speltid - 29:09

  Dokumentärfilm: Tyvärr minns jag

  En film om att greppa det obegripliga. En resa i tid och rum. Följ Forum för levande historias arbete mellan maj 2021 och oktober 2022 med att samla in överlevandes historier från Förintelsen till ett nytt liv i Sverige.

   Fakta om Förintelsen

   Förintelsen är ett skrämmande exempel på vad som kan hända om vi inte håller debatten om demokrati och människors lika värde vid liv. Här hittar du en stor mängd fakta om olika delar av Förintelsen.