Till innehåll

Historisk forskning om rasism och främlingsfientlighet i Sverige

Läs om hur rasism och främlingsfientlighet har studerats inom svensk forskning, och vilka resultat den forskningen har kommit fram till.

Om rapporten

Läs om hur rasism och främlingsfientlighet i Sverige har studerats inom svensk forskning, och vilka resultat den forskningen har kommit fram till.

Martin Ericsson, docent i historia vid Lunds universitet, har skrivit en analyserande kunskapsöversikt på uppdrag av Forum för levande historia. I översikten sammanställer och analyserar Ericsson svensk historisk forskning på området i en lättillgänglig rapport.

Översikten gavs ut första gången 2016. Detta är en andra reviderad utgåva. Ett åttiotal nya studier har lagts till och en ny kapitelindelning har gjorts.

Rapportförfattare är Martin Ericsson, docent i historia vid Lunds universitet, 2024.

För att skapa ett samhälle utan rasism och intolerans krävs kunskap om hur detta har kommit till uttryck under historien.

Petra Mårselius, överintendent vid Forum för levande historia

Relaterat

  Rasism

  Här hittar du samlad fakta om olika former av rasism. I form av seminarier, rapporter, reflektionsfrågor och filmer.

   Toleransens mekanismer: en antologi

   Forskare från olika ämnesområden har undersökt vad det mångtydiga begreppet "tolerans" betyder, såväl i teorin som i praktiken.

    Kunskapsöversikt om erfarenheter av rasism

    En översikt av kunskap om människors erfarenheter av rasism i kontakt med svenska myndigheter och andra offentliga verksamheter.