Till innehåll

En studie av homofoba hatbrott i Sverige

En rapport om hatbrottsanmälningars väg från brott till dom, med syfte att ta reda på mer om förövarna samt att undersöka hur fallen tar hand om fallen.

En rapport om hatbrottsanmälningars väg från brott till dom. Syftet med studien var att ta reda på mer om förövarna, för att på så sätt få en bättre bild av vilka det är som begår de homofobiska hatbrotten. Syftet var också att undersöka hur fallen tas omhand inom rättsväsendet. Resultatet visar på en homofobi som tar sig många olika uttryck och pekar på en osäkerhet inom rättsväsendet, på vad ett hatbrott egentligen är.

Studien är gjord av Eva Tiby. Medförfattare Anna-Maria Sörberg och publicerades 2006.

Relaterat

  Intoleransrapporten 2003

  En studie av antisemitism, islamofobi, homofobi och generell intolerans bland skolungdomar.

   Den mångtydiga intoleransen

   En studie från 2009 av gymnasieungdomars attityder till romer, muslimer, judar, utomeuropeiska flyktingar och homosexuella. Grupper i samhället som möter fördomar, diskriminering eller andra former av negativ särbehandling.

    Tid för tolerans

    En attitydundersökning från 2013 om hur svenska skolungdomar ser på varandra och samhället i stort.