Till innehåll

En skola i tolerans? Föreningsengagemang och ungdomars tolerans

I den här studien från 2016 undersöks om ett engagemang i föreningslivet främjar ungdomars tolerans och vad som i sådana fall utmärker dessa organisationer.

Författare: Erik Lundberg & Ali Abdelzadeh

Relaterat

  Toleransens mekanismer: en antologi

  Forskare från olika ämnesområden har undersökt vad det mångtydiga begreppet "tolerans" betyder, såväl i teorin som i praktiken.

   Tid för tolerans

   En attitydundersökning från 2013 om hur svenska skolungdomar ser på varandra och samhället i stort.

    Vad gör vi med toleransen?

    Den här publikationen bidrar till förståelse kring innebörden av begreppet tolerans och på dess betydelse. Av Johan von Essen, 2016.