Till innehåll

En granskning av läroböcker i samhällskunskap och historia för åk 7–9

En rapport som analyserar hur läroböcker i historia och samhällskunskap behandlar rasism, främlingsfientlighet och intolerans.

En rapport som bygger på en analys av tolv läroböcker – sex läroböcker i historia och sex i samhällskunskap. Samtliga läroböcker är för högstadiet och är utgivna efter den senaste läroplansreformen 2011.

Läroböckerna har analyserats utifrån frågan hur de behandlar rasism, främlingsfientlighet och intolerans, och utgångspunkten tas i det centrala innehåll som skrivs fram i kursplanen för respektive ämne.

Författare: Anna Johnsson Harrie, 2016.

Ladda ner

Klicka här för att ladda ner rapporten (pdf, öppnas i nytt fönster)

Relaterat

  Är skolan demokratifrämjande?

  En rapport från 2019 som sammanfattar forskningsläget om kopplingen mellan utbildning och demokratiska färdigheter.
   Speltid - 18:17

   Föreläsning om skolans värdegrund

   Föreläsning av Skolverket om skolans värdegrund och arbetet med att stärka hela skolans uppdrag. Om skolans demokratiuppdrag och arbetet mot rasism.

    Fakta om rasism

    Här hittar du samlad fakta om olika former av rasism. I form av seminarier, rapporter, reflektionsfrågor och filmer.