Till innehåll

Antisemitism och islamofobi

En kartläggning från 2011 av befintlig kunskap och forskning om antisemitism och islamofobi.

"Antisemitism och islamofobi" är en kartläggning av befintlig kunskap och forskning om antisemitism och islamofobi. Sammanställningen redovisar hur antisemitism och islamofobi kan definieras och förklaras, fenomenens omfång och exempel på förebyggande arbete.

Judiska och muslimska intresseorganisationer och forskare inom båda områdena har bidragit till sammanställningen.

Kartläggningen är skriven av Birgitta Löwander och Mirjam Hagström och publicerades 2011.

Ladda ner som PDF

Ladda ner rapporten (pdf, öppnas i nytt fönster)

Ladda ner bilaga (pdf, öppnas i nytt fönster)

Relaterat

  Antisemitism i Sverige

  En jämförelse av attityder och föreställningar mellan 2005 och 2020. Antisemitiska attityder och föreställningar minskar i samhället men en inte obetydlig minoritet bär på dessa föreställningar och attityder.

   Intoleransrapporten 2003

   En studie av antisemitism, islamofobi, homofobi och generell intolerans bland skolungdomar.

    Den mångtydiga intoleransen

    En studie från 2009 av gymnasieungdomars attityder till romer, muslimer, judar, utomeuropeiska flyktingar och homosexuella. Grupper i samhället som möter fördomar, diskriminering eller andra former av negativ särbehandling.