Till innehåll

Faktaskrift: Ansvar att skydda

Förebyggande av folkmord – en rätt till humanitär intervention?

Förebyggande av folkmord – en rätt till humanitär intervention? ”Ansvar att skydda” undersöker gapet mellan internationell rätt och rättspraxis beträffande militär intervention, i försök att förhindra brott mot mänskligheten inom en stat. Författaren redovisar hur doktrinen R2P, Responsibility to Protect, från år 2005 riskerar att bli ytterligare ett tandlöst dokument i internationell rätt om inte näraliggande rekommendationer, lagstiftning och domstolar koordineras med R2P.Förebyggande av folkmord – en rätt till humanitär intervention? ”Ansvar att skydda” undersöker gapet mellan internationell rätt och rättspraxis beträffande militär intervention, i försök att förhindra brott mot mänskligheten inom en stat. Författaren redovisar hur doktrinen R2P, Responsibility to Protect, från år 2005 riskerar att bli ytterligare ett tandlöst dokument i internationell rätt om inte näraliggande rekommendationer, lagstiftning och domstolar koordineras med R2P.

Faktaskriften är skriven av Diana Amnéus. Inledning med ett förord om Folkmordskonventionen av professor Ove Bring.

När Folkmordskonventionen skrevs för 60 år sedan var det Förintelsen och rättegångarna i Nürnberg som uppenbarade behovet av internationella regler om folkmord och andra brott mot mänskligheten. Nu har brottsplatserna förflyttats och Folkmordskonventionen visat sig otillräcklig. Skriften ”Ansvar att skydda” pekar på glipor och överlappningar som måste korrigeras.

Ladda ner på svenska

Klicka här för att ladda ner faktaskriften (pdf, öppnas i nytt fönster)

Download the article in English

This article analyses the Security Council’s external ‘responsibility to protect’ (R2P) populations from grave crimes in international law, such as genocide, war crimes, crimes against humanity and ethnic cleansing, and the international legal rules applicable with respect to military protection authorised under Chapter VII.

It focuses in particular on the prevention of the crime of genocide through humanitarian intervention and on the extent to which the emerging norm on R2P finds support for such preventive and protective action in international law.

Download

Click here to download the article (pdf, opens in new window)

Relaterat

  Folkmordskonventionen: En historisk introduktion

  Företeelsen folkmord går långt tillbaka i mänsklighetens historia. Redan i Gamla testamentet nämns vad vi idag skulle kalla etnisk rensning. Här kan du läsa om vägen fram till den folkmordskonvention vi har idag.

   Begreppet folkmord

   Om hur folkmordsbegreppet kan leda till upprättelse för ett folk som blivit utsatt för folkmord och hur begreppet även kan missbrukas för politiska och ideologiska syften.

    Folkmord

    Här hittar du information om folkmord och fakta om några folkmord i historien.