Till innehåll

11 things everyone should know about human rights

A three page document containing 11 things everyone should know about human rights.

The idea that people should have certain fundamental rights is an old one. Precisely what these rights are has been debated for centuries by people from different cultures and religions around the world. This document contains 11 things everyone should know about human rights.

Related content in Swedish

  Fakta om mänskliga rättigheter på lättläst svenska

   Speltid - 2:18

   Vad är mänskliga rättigheter?

   Introduktion till FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Filmen är en introduktion till undervisningsmaterialet Alla människor! för årskurs 4-6.

    11 saker alla bör veta om mänskliga rättigheter

    En utskrivbar pdf om mänskliga rättigheter gjord av Forum för levande historia i samverkan med Fonden för mänskliga rättigheter och Röda korset.