Till innehåll

Vem var Per Anger?

Per Anger initierade det svenska arbetet för att rädda så många judar som möjligt undan nazisternas förföljelse och avrättningar.

Film om Per Anger

Per Johan Valentin Anger föddes den 7 december 1913 i Göteborg. Efter en juridikexamen 1939, erbjöds han praktiktjänst på den svenska beskickningen i Berlin.

Per Anger anlände till krigets Tyskland i januari 1940. Genom olika kontakter nåddes den svenska legationen av vittnesuppgifter om en förestående tysk invasion av Danmark och Norge. En invasion som också eventuellt gällde Sverige. Per Anger fick uppdraget att skicka krypterade varningsmeddelanden till Sverige. Varningar som endast föranledde mycket begränsade svenska mobiliseringsåtgärder. Den 12 juni 1942 förordnades Per Anger till legationssekreterare vid den svenska beskickningen i Budapest. När Tyskland invaderade Ungern våren 1944 upplevde han den dramatiska förändringen från relativ fred och relativt välstånd till ett öppet förtryck. Ett förtryck som tog sitt mest extrema uttryck i deportationen av den judiska befolkningen till Auschwitz.

Per Anger initierade det svenska arbetet i Budapest att rädda så många som möjligt undan förföljelse. Han började med att dela ut svenska provisoriska pass, handlingar utan formell legitimitet, som fungerade som en slags dokumentation inför myndigheterna och kom att skydda många. Arbetet fortsatte under allt farligare omständigheter tills den ryska armén ockuperade landet. Efter kriget var Per Anger mycket engagerad i att finna Raoul Wallenberg, övertygad som han var att denne satt i rysk fångenskap.

Under sin diplomatiska karriär var Per Anger bland annat ambassadör i Australien och Kanada.

Den 25 augusti 2002 dog Per Anger i Stockholm, 88 år gammal.

Relaterat

Visas permanent

  Utställning

  Ta del av diplomat Per Angers insats för att rädda judar under andra världskriget och möt modiga människorättskämpar som följer i hans fotspår. Utställningen är permanent.

   Svenska hjälp- och räddningsaktioner under andra världskriget

   Lär dig mer om Raoul Wallenberg, flykten över Öresund och De vita bussarna.

    Mänskliga rättigheter

    FN:s Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna är okränkbar och odelbar. Det är ännu långt kvar innan alla människors mänskliga rättigheter respekteras i världen. Här kan du lära dig mer om mänskliga rättigheter.
     Speltid - 17:27

     Vittnesmål: Kate Wacz

     Kate Wacz är en av de som räddades av Raoul Wallenberg och Per Anger i Budapest.
      Speltid - 10:08

      Vittnesmål: Birgit Brulin

      Birgit Brulin var sekreterare vid svenska legationen i Budapest 1940-1944 och arbetade med Raoul Wallenberg och Per Anger.
       Speltid - 16:41

       Vittnesmål: Margareta Bauer

       Margareta Bauer var sekreterare vid den svenska legationen i Budapest 1940-1944 och arbetade med Raoul Wallenberg och Per Anger.