Till innehåll

2021: S'bu Innocent Zikode

S'bu Innocent Zikode slåss för fattigas rättigheter i Sydafrika. Som ordförande för Abahlali baseMjondolo, försöker han stoppa vräkningar och minska korruptionen i landets kåkstäder. Trots omfattande våld mot rörelsens ledare.

Sibusiso Zikode

Sibusiso Innocent Zikode fick Per ANger-priset 2021. Foto: Michael Jaspan

Ett skjul som saknar vatten, elektricitet och avlopp är inte ett hem. Det är tvärtom livshotande villkor som slår särskilt mot kvinnor, barn och minoritetsgrupper.

S'bu Innocent Zikode

Möt S'bu Zikode, filmad i Sydafrika 2021

Juryns motivering

”Trots utsatthet och hot mot hans person lyfter Sibusiso Innocent Zikode fram orättvisor mot samhällets mest marginaliserade medborgare. Genom hans kamp ökar omvärldens förståelse för vad rätten till bostad och mark betyder.”

Kort fakta om pristagaren

Född: född 1975 i Estcourt, Sydafrika

Gör: Ordförande för Abahlali baseMjondolo som kämpar för hem- och jordlösas rättigheter

Fick Per Anger-priset år: 2021

Nominerades av: Afrikagrupperna

Mer om S'bu Innocent Zikode

Sibusiso (S'bu) Innocent Zikode växte upp med en ensamstående mamma på den sydafrikanska landsbygden under 70- och 80-talet.

När han var strax över tjugo började han läsa juridik i storstaden Durban. Men han hade inte råd att fortsätta studierna och fick flytta till en kåkstad utan varken el, avlopp eller sophämtning.

Mötet med de ojämlika villkoren i kåkstäderna blev starten på hans engagemang för social rättvisa. 2005 var han med och grundade Abahlali baseMjondolo, en rörelse som driver rätten till hem, mark och ett värdigt liv för samhällets mest utsatta medborgare

Rörelsen står fri från politiska partier och organisationer, är demokratiskt styrd och arbetar aktivt mot den fientlighet och det våld som under många år riktats mot etniska och sexuella minoriteter i landet. Genom fredliga aktioner och att driva rättsprocesser, bland annat, sätter de ljuset på korruption, maktstrukturer och våld mot de som bor i kåkstädernas slumområden:*

- Det som har fungerat för oss är uppriktighet, att se realistiskt på vad som är möjligt, och inte lova saker som vi inte kan hålla. Som en sista åtgärd, använder vi lagen, och väcker åtal.  Vi har varit framgångsrika med åtalen, för de flesta av våra krav finns i konstitutionen.

På grund av sin kamp har Zikode utsatts för hot och våld, och under åren har många av rörelsens ledare och medlemmar mördats.

I en intervju 2021 pekar han ut politiker på högsta lokala och regionala nivå, som de som ligger bakom våldet. Politiker som bara vill berika sig själva och sina familjer:

- Om de inte vill smutsa ner sina egna händer så anlitar de en yrkesmördare. I en av landets provinser, KwaZulu-Natal, är det som en trend. De unga saknar jobb och så erbjuds de 2000 rands för att utföra ett mord. Och ingen kommer att ställas till svars.

När S'bu Zikode utsågs till 2021 års mottagare av Per Anger-priset kunde han inte komma till Stockholm. Covid-19 epidemin stängde världen, och ökade påfrestningarna för de redan utsatta i kåkstäderna. I en filmad intervju berättade han bland annat om hur förlorad arbetsinkomst, trångboddhet och brist på vaccin drabbat de fattiga och hemlösa:

Påföljande år kunde Zikode resa till Stockholm och ta emot sitt pris. När han fick frågan om var han hämtar sin inspiration ifrån, så lyfte han sin uppväxt i scouterna. Där fick han ledarskapsförmåga och en vilja att tjäna andra. Åren där, och de människor han nu möter genom rörelsen, ger honom kraft:

- De gör mig till en bättre människa. Så kärleken jag har till mitt land och de samhällen jag arbetar med har inspirerat mig och sporrat mig att göra det rätta

Under 2022 mördades ytterligare fyra Abahlali baseMjondolo medlemmar och anhängare, varav den siste avrättades medan han levde gömd efter att ha bevittnat ett av de tidigare morden. Det här innebär 24 mördade på fjorton år. Endast två av dessa mord har resulterat i att någon blivit dömd. I juli 2023 skickade the South African Human Rights Commission ((SAHRC)), den sydafrikanska människorättskomissionen, ett brev till president Cyril Ramaphosa där man krävde en omfattande insats på högsta nivå för att utreda morden på Abahlali-medlemmar.

2024, när Per Anger-priset fyller tjugo år har en särskild utredningsenhet skapats och S´bu Zikode berättar i en intervju med tv-kanalen eNCA att man har fått en inbjudan att möta den nytillsatta gruppen. Men han har inga stora förhoppningar och pekar bland annat på att ingenting görs för att skydda de ledare som idag lever under dödshot och i så kallade "safe houses":
- Vi vet ju att den här insatsen inte kommit på plats för att man bryr sig om Abahlali-medlemmars liv, utan som ett svar på en stark internationell press mot presidenten att agera.

*På engelska kallas dessa områden shack settlements eller informal settlements.

S'bu Innocent Zikode på telefon efter prisutdelningen 2021

Hur skulle du beskriva situationen för fattiga i Sydafrika idag?
– Ojämlikheterna och fattigdomen fortsätter att dela Sydafrika och ställer de fattiga, särskilt kvinnorna som är mest sårbara, under svåra förhållanden. Det ger upphov till olika former av sociala problem, såsom våld i nära relationer. Vi ser också våld mot migrantsamhällen och andra minoritetsgrupper.

Vilka effekter har covid-19-nedstängningen i kåkstädernas slumområden?
– Covid-19 drabbar de fattiga allra hårdast. De flesta som bor i kåkstäderna är egenföretagare och överlever som dagarbetare. Att tvinga dem att hålla sig hemma har lett till ökad hunger, matbrist och konflikter i hemmet, inklusive könsbaserat våld. Dessutom är det näst intill omöjligt att hålla avstånd i kåkstäderna eftersom trångboddhet är en del av deras natur. Du kan inte heller tvätta händerna eller vidta andra hygienåtgärder när det saknas rent vatten och avlopp.

Hur kan ni bekämpa pandemin med de förutsättningarna?
– Just nu fokuserar vi på att utbilda människor om covid-19-pandemin och vi kampanjar för att få virusets spridningskurva att plana ut. Bland annat innebär det att tillhandahålla vatten och grundläggande sanitet till alla kåkstäder, och att dela ut personlig smittskyddsutrustning till de fattiga.

– Vi försöker också förmå staten att stoppa alla vräkningar i våra städer. I nästa steg kommer vi att fokusera starkt på jämlik och rättvis fördelning av vaccinet, med början hos de mest utsatta.

Vilka är de stora utmaningarna för att fattiga människor ska få ett hem?
– Den stora utmaningen är när vinst och kapital sätts före mänskliga behov. Vi behöver lagar som baseras på att det sociala värdet av land kommer före det marknadsmässiga värdet. Rätten till land bör garanteras i våra grundlagar, precis som rätten till en bostad.

När bestämde du dig för att arbeta för de fattigas rättigheter?
– Det var 1998 när jag lämnade byn där jag växte upp och flyttade till staden Durban för att läsa vid universitetet. Då fick jag upp ögonen för människors levnadsvillkor i fattiga kåkstäder. Jag hade inte råd att studera vidare och flyttade själv till en kåkstad. Där fanns knappt något vatten, ingen elektricitet, inget avlopp och ingen sophämtning. Där och då fattade jag beslutet att engagera mig, att kämpa tillsammans med andra för sociala förändringar.

Har din bakgrund påverkat ditt val av yrke?
– Ja, jag växte upp som scout, och genom scoutlöftet bestämde jag mig för att tjäna mänskligheten. Ledarskapsförmåga och en känsla av rättvisa och ansvar växte inom mig. Varje generation måste finna sitt kall och uppfylla det. Abahlali och jag har hittat vårt kall.

Vad är ditt budskap till unga sydafrikaner?
– Att det är viktigt för varje familj ha ett ställe att kalla ”hemma”.Att varje nations land och rikedom bör delas mellan de som arbetar för landet. Att land betyder allt. Därför bör de arbeta för att återbörda det som ett kulturarv, värna och försvara det för framtida generationer.

Vilken betydelse har Per Anger-priset för ditt arbete?
– Jag tror att Per Anger-priset kommer att skänka legitimitet åt mitt arbete och bidra till att Abahlali blir en nyckelspelare för bostads- och landrättigheter i Sydafrika. Och priset kommer att vara viktigt för att öka säkerheten för Abahlalis ledare och aktivister nu när det internationella samfundet har fått upp ögonen för oss.

Relaterat

  Se alla pristagare

  Möt personerna runt om i världen som tilldelats Per Anger-priset.

   Om Per Anger-priset

   Svenska regeringens internationella pris för mänskliga rättigheter och demokrati.

    Mänskliga rättigheter

    Lär dig mer om mänskliga rättigheter och FN:s allmänna förklaring.