Om oss

Vårt uppdrag

Aktuellt om Forum för levande historias uppdrag 2023

Forum för levande historia är en myndighet under Kulturdepartementet. Vårt uppdrag är att vara ett nationellt forum som ska främja arbete med demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter med utgångspunkt i Förintelsen. Myndigheten har särskilt till uppgift att:

  • informera om Förintelsen och kommunistiska regimers brott mot mänskligheten
  • sträva efter att stärka människors vilja att aktivt verka för alla människors lika värde

​Beslutet att inrätta en myndighet med det här uppdraget har sin bakgrund i att Sverige år 2000 anslöt sig till Stockholmsdeklarationen. Den antogs av 51 stater som deltog i en konferens i Stockholm samma år.

Enligt deklarationen ska staten stödja minneshållande, undervisning och studier av Förintelsen. Syftet är att kunskaper om Förintelsens historia ska motivera människor att arbeta för alla människors lika värde.

Information om myndigheten på teckenspråk


Reglera textning på/av genom att trycka på CC-symbolen i högra hörnet.
Se också filmen: För lärare och elever - om våra material, fortbildningar och utställningar.

Information om myndigheten i tillgänglig.pdf


Följ Forum för levande historia på sociala medier

Läs också: