Till innehåll

Internationellt samarbete

En grupp människor tittar mot kameran.

Foto: Maja Brand

Internationella samarbeten

En viktig del av vår verksamhet är att bygga nätverk och samarbeta med institutioner och organisationer i Sverige och andra länder. Genom samarbeten får vi nya kunskaper, inspiration och möjlighet att nå ut till fler människor.

Under åren har vi samarbetat med flera olika organisationer och internationella nätverk. Mellan 2011 och 2013 samarbetade Forum för levande historia med den ryska människorättsorganisationen Memorial i St Petersburg. Syftet med projektet var att belysa olika metoder i att arbeta med historien som utgångspunkt för att lära om och diskutera mänskliga rättigheter. En viktig målsättning var att visa på hur historiebruk och användandet av oilka historienarrativ kan påverka hur vi relaterar till intolerans, hatbrott och brott mot mänskligheten idag. Detta samarbete gav oss på Forum för levande historia nya insikter och djupare kunskap om brott mot mänskligheten under kommunistiska regimer. Efter ett ryskt domstolsbeslut så upplöstes Memorial i slutet av 2021.

Vi har även samarbetat med the Documentation Centre i Phnom Pehn, Kambodia. Det ledde bland annat till en utställning, Middag med Pol Pot. Ytterligare ett exempel på internationellt samarbete är produktionen av ett utbildningsmaterial om antisemitism, som togs fram tillsammans med OSCE:s Office for Democratic Institutions and Human Rights.

Kulturinstitutionen Voksenåsen i Norge och Forum för levande historia har tillsammans tagit fram en kurs för lärare. Syftet med kursen är att stärka deltagarna i arbetet med att undervisa om andra världskriget och Förintelsen, med kopplingar till frågor om historiebruk, mänskliga rättigheter och hot mot demokrati. Kursen ger också underlag och idéer för att deltagaren ska kunna genomföra studieresor med sina elever. Läs mer här.

Forum för levande historia ingår även i DIS-nätverket: ett nordiskt sakkunnignätverk för demokrati, inkludering och sammanhållning med ett nytt mandat för 2021-2024.

Till vårt uppdrag ingår att företräda Sverige i det internationella samarbetsorganet International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA)

International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA)

I Forum för levande historias uppdrag ingår att företräda Sverige i det internationella samarbetsorganet International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA). Med 35 medlemsländer och 9 länder med observatörsstatus fungerar IHRA som en röst i den internationella debatten om frågor kring utbildning, minne och forskning kring Förintelsen. Genom IHRA får Forum för levande historia möjlighet att knyta kontakter med andra experter som representerar olika institutioner i de olika medlemsländerna.

1 mars 2022 tog Sverige över det ettåriga ordförandeskapet för IHRA. Under rubriken Together for Impact ska ordförandeskapet arbeta för att främja hågkomst av Förintelsen och bekämpa antisemitism och antiziganism genom dialog och samarbete. Detta i en tid då antidemokratiska krafter vinner mark och sprider antisemitism, antiziganism, desinformation och historieförvanskning, inte minst i sociala medier.

Under det svenska ordförandeskapet genomförs två större möten och en rad kringaktiviteter. Forum för levande historia har fått i uppdrag av det svenska ordförandeskapskansliet att arrangera och samordna kringaktiviteter tillsammans med andra svenska aktörer. 

Bakgrund

IHRA kom till på svenskt initiativ 1998. Dåvarande statsministern, Göran Persson, skapade med hjälp av Storbritanniens premiärminister, Tony Blair och USA:s president, Bill Clinton en så kallad Task Force för att med hjälp av utbildning, hågkomst och forskning om Förintelsen förebygga intolerans och i förlängningen folkmord och andra brott mot mänskligheten.

IHRA har också samarbetsavtal med FN, OSCE och Unesco. IHRA är en viktig internationell aktör i den offentliga debatten inom dessa områden. Ett exempel på ett gemensamt policy-uttalande från organisationen är en gemensam definition av begreppet förnekande av Förintelsen.


Alla medlemsländernas regeringar har aktivt tagit beslutet att ansluta sig till Stockholmsdeklarationen, som kom till år 2000.

Stockholmsdeklarationen

Deklaration från Stockholms internationella forum om utbildning, hågkomst och forskning om Förintelsen (januari 2000)

Stockholmsdeklarationen ligger som grund för det internationella samarbetet International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA).

IHRA-nätverkets medlemmar ansluter sig till följande deklaration från Stockholms Internationella Forum om Förintelsen:

 1. Förintelsen (Shoah) skakade vår civilisation i grunden. Förintelsen saknar motstycke i historien men kommer för alltid att ha en universell betydelse. Efter ett halvt århundrade ligger denna händelse fortfarande tillräckligt nära i tiden för att dess överlevande skall kunna vittna om de fasor som hemsökte det judiska folket. Det fruktansvärda lidande som drabbade de miljontals övriga offren för nazismen har dessutom lämnat ett outplånligt ärr över Europa.
 2. Omfattningen av Förintelsen, planerad och genomförd av nazisterna, är för alltid inpräntad i vårt kollektiva minne liksom minnet av dem som osjälviskt uppoffrade sig och vågade stå emot, ibland med livet som insats. Måtte kunskapen om både ondskans avgrund och de hjältemodigas styrka vägleda oss att förstå människans förmåga till ont och till gott.
 3. Vår samtid är fortfarande märkt av folkmord, etnisk rensning, rasism, antisemitism och främlingsfientlighet. Det internationella samfundet delar därför ett djupt och viktigt ansvar att bekämpa sådan ondska. Tillsammans måste vi hålla sanningen om Förintelsen levande gentemot dem som förnekar den. Vi måste stärka våra folks moraliska engagemang och våra regeringars politiska åtagande att säkerställa kommande generationers kunskap om orsakerna till Förintelsen och förmåga att begrunda dess följder.
 4. Vi åtar oss att öka våra ansträngningar att främja utbildning, hågkomst och forskning om Förintelsen, såväl de av oss som redan påbörjat detta och de som nu väljer att göra gemensam sak med de länder som redan initierat sådant arbete.
 5. Vi delar åtagandet att främja studier av Förintelsen i alla dess dimensioner. Vi kommer att främja undervisning om Förintelsen på våra skolor och universitet och andra institutioner, samt i våra samhällen i övrigt.
 6. Vi delar åtagandet att högtidlighålla minnet av Förintelsens offer och att hedra dem som stod emot. Vi kommer i våra länder att uppmuntra lämpliga former att hålla minnet av Förintelsen levande, inbegripet en årsdag till minne av Förintelsen.
 7. Vi delar åtagandet att sprida ljus över de mörka outforskade fläckar som ännu finns i Förintelsens historia. Vi kommer att vidta alla nödvändiga åtgärder för att underlätta öppnandet av arkiv för att säkerställa att dokument som har samband med Förintelsen görs tillgängliga för forskare.
 8. Vi som deltar i denna, det nya årtusendets första större internationella konferens, uttrycker vår vilja att så frön till en bättre framtid i en jord genomsyrad av ett mörkt förflutet. Vi känner empati med offrens lidande men också inspiration från deras kamp. Vårt åtagande innebär att minnas de offer som gick under, respektera de överlevande som ännu är med oss och på nytt bekräfta mänsklighetens gemensamma strävan efter alla människors rätt till rättvisa och ömsesidig förståelse.

Relaterat

  Om vår verksamhet

  Vi är övertygade om att det går att förebygga intolerans genom att dra lärdom av historien. Därför bedriver vi utåtriktad verksamhet med inriktning på kunskap, kultur och fortbildning.

   Kontakt

   Här hittar du mejladresser, besöksadress, fakturaadress och andra sätt att kontakt oss.

    Besök oss

    Vi finns på Stora Nygatan 10 i Stockholm. Här kan du läsa om tillgänglighet i våra lokaler, öppettider och få vägbeskrivning innan ditt besök hos oss.