Till innehåll

Det här är Förintelsens minnesdag

Den 27 januari samlas människor över hela världen i en årlig manifestation. Det är den internationella minnesdagen för Förintelsens offer – samma datum som förintelselägret Auschwitz-Birkenau befriades 1945. På den här sidan kan du lära sig mer om minnesdagen och bakgrunden till dagen.

En kvinna som håller upp en bild av ett skyddspass.

Foto: Bo Ljungblom

Sedan 2001 har Förintelsens minnesdag varit en nationell minnesdag i Sverige. År 2005 deklarerade FN denna dag som internationell minnesdag. Det är en dag då vi hedrar minnet av alla som mördades under Förintelsen och de som stod emot. En dag för alla som vill uttrycka sitt stöd för alla människors lika värde.

Cirka sex miljoner judar dog i Förintelsen. Också romer och polacker utsattes för folkmord grundade på rasistiska föreställningar. Därutöver förföljde, fängslade och dödade Nazityskland tusentals andra människor, bland annat många funktionsnedsatta och homosexuella.

Efter andra världskriget har många initiativ tagits för att hedra offren och sprida kunskap om nazisternas förföljelser och folkmord för att bidra till att förhindra att något liknande sker igen. Ett sådant initiativ är Förintelsens minnesdag.

På många håll i Sverige genomförs denna dag manifestationer, ceremonier, fackeltåg, föreläsningar, filmvisningar och andra evenemang för att hedra och minnas Förintelsens offer.

Bakgrund

2000 antog ett stort antal länder den så kallade Stockholmsdeklarationen. Det innebar att de förband sig att öka sina ansträngningar att främja utbildning, hågkomst och forskning om Förintelsen, Man åtog sig också att högtidlighålla minnet av Förintelsens offer, att hedra dem som stod emot och att uppmuntra lämpliga former att hålla minnet av Förintelsen levande, inbegripet en årsdag till minne av Förintelsen.

Stockholmsdeklarationen

DEKLARATION FRÅN STOCKHOLMS INTERNATIONELLA FORUM OM utbildning, hågkomst och forskning om Förintelsen, januari 2000

Stockholmsdeklarationen ligger som grund för det internationella samarbetet International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA).

IHRA-nätverkets medlemmar ansluter sig till följande deklaration från Stockholms Internationella Forum om Förintelsen:

 1. Förintelsen (Shoah) skakade vår civilisation i grunden. Förintelsen saknar motstycke i historien men kommer för alltid att ha en universell betydelse. Efter ett halvt århundrade ligger denna händelse fortfarande tillräckligt nära i tiden för att dess överlevande skall kunna vittna om de fasor som hemsökte det judiska folket. Det fruktansvärda lidande som drabbade de miljontals övriga offren för nazismen har dessutom lämnat ett outplånligt ärr över Europa.
 2. Omfattningen av Förintelsen, planerad och genomförd av nazisterna, är för alltid inpräntad i vårt kollektiva minne liksom minnet av dem som osjälviskt uppoffrade sig och vågade stå emot, ibland med livet som insats. Måtte kunskapen om både ondskans avgrund och de hjältemodigas styrka vägleda oss att förstå människans förmåga till ont och till gott.
 3. Vår samtid är fortfarande märkt av folkmord, etnisk rensning, rasism, antisemitism och främlingsfientlighet. Det internationella samfundet delar därför ett djupt och viktigt ansvar att bekämpa sådan ondska. Tillsammans måste vi hålla sanningen om Förintelsen levande gentemot dem som förnekar den. Vi måste stärka våra folks moraliska engagemang och våra regeringars politiska åtagande att säkerställa kommande generationers kunskap om orsakerna till Förintelsen och förmåga att begrunda dess följder.
 4. Vi åtar oss att öka våra ansträngningar att främja utbildning, hågkomst och forskning om Förintelsen, såväl de av oss som redan påbörjat detta och de som nu väljer att göra gemensam sak med de länder som redan initierat sådant arbete.
 5. Vi delar åtagandet att främja studier av Förintelsen i alla dess dimensioner. Vi kommer att främja undervisning om Förintelsen på våra skolor och universitet och andra institutioner, samt i våra samhällen i övrigt.
 6. Vi delar åtagandet att högtidlighålla minnet av Förintelsens offer och att hedra dem som stod emot. Vi kommer i våra länder att uppmuntra lämpliga former att hålla minnet av Förintelsen levande, inbegripet en årsdag till minne av Förintelsen.
 7. Vi delar åtagandet att sprida ljus över de mörka outforskade fläckar som ännu finns i Förintelsens historia. Vi kommer att vidta alla nödvändiga åtgärder för att underlätta öppnandet av arkiv för att säkerställa att dokument som har samband med Förintelsen görs tillgängliga för forskare.
 8. Vi som deltar i denna, det nya årtusendets första större internationella konferens, uttrycker vår vilja att så frön till en bättre framtid i en jord genomsyrad av ett mörkt förflutet. Vi känner empati med offrens lidande men också inspiration från deras kamp. Vårt åtagande innebär att minnas de offer som gick under, respektera de överlevande som ännu är med oss och på nytt bekräfta mänsklighetens gemensamma strävan efter alla människors rätt till rättvisa och ömsesidig förståelse.

Minnesdagen internationellt

Förintelsens minnesdag är en internationell minnesdag. Här har vi samlat länkar där du kan lära dig mer om hur minnesdagen högtidlighålls på andra håll i världen. 

Holocaust Memorial Day Trust är en välgörenhetsorganisation som grundats och finansierats av den brittiska regeringen för att främja och stödja Holocaust Memorial Day (HMD) i Storbritannien.

Holocaust remembrance alliance och Genocide of the roma förenar regeringar och experter för att stärka  och främja utbildning, forskning och minnet av Förintelsen och för att upprätthålla åtagandena i Stockholmsdeklaration.

Untied States Holocaust memorial museum - remember survivors and victims inspirerar medborgare och ledare över hela världen att konfrontera hat, förhindra folkmord och främja mänsklig värdighet.

The world Holocaust remembrance center arbetar med utbildning, dokumentation och forskning om Förintelsen.

Relaterat

  Till startsidan för Förintelsens minnesdag

  Den 27 januari samlas människor över hela världen i en årlig manifestation. Det är den internationella minnesdagen för Förintelsens offer – samma datum som förintelselägret Auschwitz-Birkenau befriades 1945.

   Arrangemang i Sverige

   Hitta vad som arrangeras nära dig i samband med Förintelsens minnesdag.