Toleransens mekanismer: en antologi

I Toleransens mekanismer: en antologi riktas strålkastarljuset mot tolerans. Vad innebär det att vara tolerant? Hur påverkas unga av vänner och föräldrar? Hur kan föreningar och skolan arbeta för att främja tolerans? Hur ser det ut i olika länder? Och varför ska vi egentligen bry oss? Forskare från olika ämnesområden har undersökt vad detta mångtydiga begrepp betyder, såväl i teorin som i praktiken.

Redaktör: Erik Lundberg. Författare: Ali Abdelzadeh, Cecilia Arensmeier, Viktor Dahl, Susanne Wallman Lundåsen, Erik Lundberg, Sevgi Bayram Özdemir, Marta Miklikowska, Metin Özdemir, Johan von Essen, Elisabet Langmann, Lars Trägårdh och Kari Steen-Johnsen. Utgivningsår: 2017


Del 1: Tolerans i ett jämförande och historiskt perspektiv

Den första delen ser på tolerans från ett jämförande, historiskt och samtida perspektiv. Är svenskarna världens mest toleranta folk? Vilka är utmaningarna i och med de stora samhälleliga förändringarna?

Del 2: Toleransens utveckling och uttryck

I antologins andra del riktas strålkastarljuset mot hur toleransen utvecklas bland unga och unga vuxna. Även begreppet tolerans diskuteras – vad betyder egentligen tolerans? Och vad innebär det att vara tolerant?


Del 3: Toleransens mekanismer

I den tredje och sista delen av antologin behandlas toleransens orsaker eller mekanismer. Med andra ord, vad som kan förklara varför vissa unga är och blir mer toleranta än andra. Vilken roll spelar familjen, ungdomars sociala nätverk, ett föreningsengagemang och skolan för utvecklingen av ungas tolerans? 

Beställ

Pris: Materialet är kostnadsfritt, porto tillkommer

Ladda ner

Ladda ner Toleransens mekanismer: en antologi (3 MB)
Ladda ner Lättläst sammanfattning av Toleransens mekanismer: en antologi (177 KB)

Relaterat material