Samtalskort om demokrati

En bild med texten Vi måste prata om demokrati.

Frågor om demokrati. Lätta, svåra, knepiga och alltid viktiga. Bör yttrandefriheten ha gränser? Vad menas med ”folket”?

En ask med fem kategorier av kort:

Prata om fakta, Rollspel om demokrati, Demokratiska dilemman, 100 år av kvinnokamp och Sverige – Världen.

Samtalskorten ska bidra till ökad kunskap och engagemang kring demokratins betydelse för samhället. Korten lyfter också frågor om demokrati i vardagslivet.

Samtalskorten är framtagna av demokrati-initiativet #ViMåstePrata. Korten har vidareutvecklats i samarbete med Forum för levande historia.

Illustrationer av Stina Wirsén och frågor av läraren Ludvig Myrenberg.

Samtalskorten vänder sig främst till studieförbund, folkhögskolor och annan vuxenutbildning, samt till gymnasiet.

Använd korten så här

Välj en kategori och vänd på kortet, läs och lös uppgiften. Diskutera tillsammans i klassrummet eller gruppen.

Till korten finns en ordlista att skriva ut på svenska, engelska, arabiska och somaliska. Ordlistan finns som PDF att ladda ner längre ner här på sidan.

Lärarhandledning

Forum för levande historia har tagit fram en lärarhandledning till samtalskorten. I handledningen får du som lärare eller gruppledare tips och förslag på upplägg.

Till lärarhandledningen

Beställ samtalskort

Samtalskorten kan beställas till portokostnad (vilket blir en kostnad mellan 48 - cirka 150 kr beroende på hur många lådor du beställer). Max 10 askar kan beställas per skola.

Skriv ut samtalskort själv

Ladda ner demokratikorten och demokratibladet här nedan. Skriv sedan ut dem på dubbelsidiga A4 (välj gärna ett tjockare papper). Klipp ut korten. Sortera i kategorier och sätt i gång!

Beställ

Pris: Materialet är kostnadsfritt, porto tillkommer

Ladda ner

Ladda ner Ordlista på svenska, engelska, arabiska och somaliska (395 KB)
Ladda ner Demokratikort att skriva ut (625 KB)