Den mångtydiga intoleransen

En studie av gymnasieungdomars attityder till romer, muslimer, judar, utomeuropeiska flyktingar och homosexuella. Grupper i samhället som möter fördomar, diskriminering eller andra former av negativ särbehandling.

Syftet med studien har varit att kartlägga negativa, positiva och ambivalenta värderingars styrka och utbredning, samt analysera om och var det finns oroande tendenser.

Studien är baserad på enkätsvar från 4 674 gymnasieelever i årskurserna 1 och 3 som genomfördes av SCB under höstterminen 2009 på 154 gymnasieskolor.

Ladda ner

Ladda ner Den mångtydiga intoleransen - rapport (721 KB)
Ladda ner Den mångtydiga intoleransen - sammanfattning (69 KB)
Ladda ner Den mångtydiga intoleransen - tabellbilaga (113 KB)
Ladda ner Den mångtydiga intoleransen - teknisk rapport (322 KB)
Ladda ner Den mångtydiga intoleransen - enkäten (1 MB)
Ladda ner The many faces of intolerance - report (990 KB)
Ladda ner The many faces of intolerance - summary (51 KB)

Relaterat material