Till innehåll

Tolerans & intolerans

Lättläst om hur vi arbetar med tolerans och intolerans.

Hur vi arbetar

Vi arbetar för att människor ska respektera varandra
för att alla människor är lika värda.
Därför frågar vi ungdomar vad de tycker.
Vi vill särskilt veta vad ungdomarna tycker
om varandra och samhället i stort.

Svaren hjälper oss i arbetet
att ta fram nya material för skolan.

Vad är tolerans?

Ordet tolerans kan betyda flera olika saker.
Tolerans kan vara att acceptera det som är svårt.
Tolerans kan också vara att tycka om mångfald
och olikheter.

Exempel på mångfald är när det finns människor
från många kulturer i ett land.

Politisk tolerans handlar om varje människas rätt
att säga vad han eller hon tycker i politiska frågor
och varje människas rätt att rösta i politiska val.

Social tolerans handlar om relationen mellan
personer eller grupper av personer.

Relation är kontakten mellan människor.
Vi tycker inte att det finns en enda beskrivning
av ordet tolerans.

Vad är intolerans? 

Motsatsen till tolerans är intolerans.
Intolerans hänger ihop med fördomar.

Att ha fördomar mot romer kallas antiziganism.
Att ha fördomar mot judar kallas antisemitism.
Att ha fördomar mot muslimer kallas islamofobi.
Att ha fördomar mot homosexuella
kallas homofobi.

En illustration som visar ansikten i olika färger.

Bild ur antologin Toleransens mekanismer. Illustration: Kati Mets.

Mer på lättläst

  Våra andra teman

  Läs lättläst fakta om våra andra teman.

   Var vi finns och när vi har öppet

    Om Forum för levande