Våra teman

Vi säger att vi arbetar med teman.
Ett tema är en fråga som vi tycker är viktig.
Då gör vi olika saker som handlar om
samma fråga. Till exempel en utställning,
en film och utbildningar.