Till innehåll

Om Forum för levande

Det här ska vi göra

Forum för levande historia är en myndighet
som arbetar under Kulturdepartementet.
Vi ska se till att fler arbetar med demokrati,
tolerans och mänskliga rättigheter.  

Myndigheten ska särskilt informera om Förintelsen
och om kommunistiska regimers brott mot mänskligheten
så att de brotten inte händer igen.

Vi ska också stärka människors vilja
att verka för alla människors lika värde.

Varje år får vi ett Regleringsbrev från Kulturdepartementet
som säger hur vi ska arbeta
och med vad vi ska arbeta under året.

Vår vision

Vi arbetar för demokrati och alla människors lika värde.
Med lärdomar från Förintelsen.

Så arbetar vi

Vi tror att det går att stoppa intolerans
genom att lära sig av historien.
Därför arbetar vi med kunskap, kultur och utbildning.

Vi vill hjälpa lärare i deras arbete
kring demokrati och mänskliga rättigheter.
Vi hoppas kunna hjälpa till
med att ge nya tankar och idéer till elever
så att de vill lära sig mer,
men också fundera över
sitt eget ansvar och vad de själva gör.

Vi skapar pedagogiska material
och ordnar utställningar.
Vi sprider kunskap och skapar dialog.
Det gör vi på till exempel seminarier
och i sociala medier.

För att nå hela Sverige
samarbetar vi med andra på flera olika platser i Sverige.
Vi samarbetar också med andra länder.

Forum för levande historia bildades år 2003.
Ungefär 30 personer arbetar på myndigheten
som ligger på Stora Nygatan i Gamla Stan, Stockholm.

Mer på lättläst

    Våra teman

    Läs lättläst fakta om de teman vi arbetar med.

      Var vi finns och när vi har öppet