Till innehåll

Planera åtgärder

För att ert arbete mot rasism ska få genomslag och leda till resultat och effekter, behöver det ske i era styrprocesser för kärnverksamheten. Det bör också ses som ett långsiktigt utvecklingsarbete som innebär förändringar, och som kan kräva särskilda prioriteringar inom verksamheten.

Här får ni stöd för att peka ut en tydlig riktning och fokusera arbetet där ni som verksamhet bedömer er ha störst möjlighet att bidra till jämlikhet.

Bestäm inriktning och omfattning

Med utgångspunkt i verksamhetens uppdrag och det analysarbete ni har gjort i föregående moment, behöver ni bestämma inriktning och omfattning för ert arbete. Det är viktigt att ni fokuserar på att lösa problem som ni har möjlighet att påverka.

Bestäm inriktning och omfattning genom att:

Planera verksamheten

Nu ska ni omsätta era övergripande mål till konkreta och mätbara mål eller åtgärder/aktiviteter på olika nivåer i verksamheten. Utgå från era ordinarie processer för verksamhetsplanering och integrera målen för arbetet i övriga mål för kärnverksamheten. Beroende på vad som ska uppnås kan det ibland behövas specifika mål.

Så här har andra gjort

Innehållet är under utveckling. Här ska det finnas exempel från verkligheten.