Till innehåll

Identifiera ojämlikhet

För att kunna bedriva ett systematiskt arbete mot rasism behöver ni ha en förståelse för vilka ojämlikhetsproblem verksamheten möter och ska bidra till att lösa.

Syftet med det här momentet är att ni ska få en tydligare bild av vilka ojämlikhetsproblem som finns i samhället, i er sektor och i verksamheten och hur problemen hör ihop med föreställningar om ras, nationellt, kulturellt eller etniskt ursprung, religion, hudfärg eller annat liknande förhållande. Den bild ni får fram och relaterar till er verksamhet hjälper er att peka ut riktningen för ert arbete mot rasism.

Här kommer det finnas en text som beskriver bilden.

Illustration av en buss vars tre dörrar är formade som trianglar. Utanför bussen står tre personer som på varsitt objekt som är format som en triangel. en cirkel och en kvadrat.

Illustration: Linnea Blixt

Här kommer det finnas en text som beskriver bilden.

Illustration av en buss vars tre dörrar är formade som en kvadrat, en cirkel och en triangel. Utanför bussen står tre personer som bär på former som passar för att komma in genom dörrarna.

Illustration: Linnea Blixt

Så här har andra gjort

Här kommer det ligga exempel. Innehållet är under utveckling.